De gevaren van een aflossingsvrije hypotheek

In het verleden hebben veel mensen een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Vaak was het toch niet zo vreemd. De kosten waren laag en de vooruitzichten waren goed. Wel is het verstandig om rekening te houden met de risico’s van deze hypotheekvorm. In de hal zijn verschillende vangsten verstopt. Het is echter nog niet te laat om toekomstige problemen te voorkomen. Er moet nu actie worden ondernomen.

Leuk om niets te betalen

De naam van de hypotheek zegt het al: er hoeft gedurende de looptijd niets afgelost te worden. U betaalt alleen rente en maximaliseert zo het belastingvoordeel. Wilt u tussentijds betalen, dan kan dat. Tussentijdse aflossingen zijn vaak boetevrij tot 10% of zelfs 20% van de hoofdsom. Kortom, grote vrijheid en lage kosten.

Terugbetalen na 30 jaar

De meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. Ook aflossingsvrije hypotheken. Aan het einde van de looptijd moet de hypotheek worden afgelost. Dit staat in de kleine lettertjes van de hypotheekakte die u destijds ondertekende. Een aflossingsvrije hypotheek is dus niet zo rentedragend als het lijkt. Feitelijk wordt alleen de verplichte aflossing uitgesteld naar de toekomst.

Huis verkopen na 30 jaar

Als de banken een inhaalslag maken, heeft dat voor veel huiseigenaren dramatische gevolgen. In veel gevallen zal het niet mogelijk zijn om de gevraagde teruggaaf uit eigen middelen te betalen. Dan is verkoop van de woning de enige oplossing. Er is geen gelukskans. Zeker als de hypotheek op dat moment hoger is dan de waarde van de woning.

Verlenging van de hypotheektermijn

Als de hypotheek met rente na 30 jaar niet is afgelost, kan er een mogelijkheid zijn om de hypotheek te verlengen. De vraag is of de bank dat wil. De vraag is ook of het kan. Er is dan niet echt sprake van een “verlenging”, maar er wordt in feite een nieuwe hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de bank opnieuw moet beoordelen of de aangevraagde hypotheek voldoet aan de strikte wettelijke normen. In veel gevallen zal dit een probleem worden.

3 redenen waarom het verlengen van je hypotheek lastig kan zijn

1. Rente is niet meer aftrekbaar

Vanaf 2001 is de hypotheekrente weer 30 jaar aftrekbaar. De kans is dus groot dat de rente over de hypotheek die u wilt doorrollen niet meer fiscaal aftrekbaar is. Dit betekent dat de netto kosten stijgen. Daarnaast zal de bank bij de beoordeling van de aanvraag een andere berekening moeten hanteren om beduidend minder te kunnen lenen.

2. Rentepercentage en vorm van aflossing

Banken rekenen nu al hogere rentetarieven op aflossingsvrije hypotheken. De rente op een aflossingsvrije hypotheek is vaak zo’n 0,3% hoger dan bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek (2018). Het is echter niet denkbaar dat deze rentepremie in de toekomst significant zal stijgen. Daarnaast is het mogelijk dat de bank niet akkoord gaat met een ongewijzigde voortzetting van de hypotheek. Mogelijk moet de hypotheek (grotendeels) worden omgezet in een vorm met ‘ingebouwde aflossing’. Deze factoren verhogen uw uitgaven en u kunt minder lenen.

3. Inkomensverificatie

Het grootste probleem is waarschijnlijk de middelentoets. Als de aflossingsvrije hypotheek aan vernieuwing toe is, vraagt ​​de bank opnieuw naar uw inkomen. Als u op dat moment al met pensioen bent, wordt het maximale hypotheekbedrag berekend op basis van uw pensioeninkomen. Het is ook gebaseerd op het (verwachte) pensioeninkomen als u binnen 10 jaar met pensioen gaat! Aangezien het pensioeninkomen vaak fors lager is dan het gewone inkomen, heeft dit grote gevolgen voor de berekening van de maximale hypotheek. In veel gevallen zal de bank dan niet de gewenste lening willen verstrekken. De enige optie is om het huis te verkopen.

Voorkomen is beter dan genezen

Als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, loopt u het risico dat de bank die hypotheek op de eindvervaldag niet wil of kan verlengen. Dit risico is groter dan u denkt en zal voor veel huiseigenaren ernstige gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om nu al uw situatie te plannen. Komen er problemen? Begin dan nu met de oplossing van dit probleem. Voorkomen is immers beter dan genezen. U kunt ervoor kiezen om de hypotheek periodiek af te lossen. Daarnaast is het ook mogelijk om de hypotheek (geheel of gedeeltelijk) om te zetten in een vorm van hypotheek met ingebouwde aflossing.

Meer argumenten voor tussentijdse aflossing

Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om tussentijdse hypotheekbetalingen te doen. Daarnaast kan het ook gewoon heel voordelig zijn. Zeker in tijden van lage spaarrentes is aflossen van je hypotheek een interessante optie. Uitbetalen is vaak voordeliger dan sparen.

Er kan zelfs een bijkomend voordeel zijn: u heeft mogelijk recht op een extra rentekorting als u terugbetaalt. Banken hebben hypotheken onderverdeeld in verschillende ‘risicoklassen’. De risicoklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. Kortom, hoe beter de ratio, hoe lager de hypotheekrente. Soms kan aflossen ervoor zorgen dat uw hypotheek wordt verlaagd. Dan krijgt u een extra rentekorting.

Lees verder