De gerechtsdeurwaarder inschakelen

Veel bedrijven schakelen een deurwaarder in als een klant zijn schuld niet kan of wil betalen. Dat is logischer dan het inschakelen van een incassobureau. De gerechtsdeurwaarder kan zich onmiddellijk wenden tot de rechtbank. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder ook direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het vonnis. Het is verstandig om te betalen zodra u een brief van de deurwaarder ontvangt. Anders stapelen de schulden zich gewoon op.

Tegenwoordig worden er steeds vaker deurwaarders ingeschakeld. Regelmatig staat de deurwaarder bij mensen op de stoep. Er zijn ongeveer 220 gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Er zijn ongeveer 740 gerechtsdeurwaarders aan verbonden. Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemde ambtenaar. Een groot deel van zijn werk bestaat uit het dagvaarden van mensen die voor de rechter zijn gedagvaard. Daarna krijgen ze een zogenaamde dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder is ook belast met de uitvoering van de vonnissen van de rechter. Daarnaast werkt hij voor organisaties als DUO, de Kamer van Koophandel en het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij geeft opdrachten namens deze autoriteiten.

De gerechtsdeurwaarder inschakelen

Veel bedrijven schakelen in eerste instantie een incassobureau in als ze een openstaande vordering hebben op iemand die niet wil of kan betalen. Het betreffende bedrijf heeft meestal al meerdere aanmaningen gestuurd. Het incassobureau stuurt meestal ook een brief of neemt telefonisch contact op met de debiteur. Ook worden er incassokosten in rekening gebracht. Vaak gaat dit gepaard met de dreiging dat de debiteur wordt aangeklaagd als hij of zij niet betaalt. Maar in werkelijkheid kan het incassobureau niet veel meer doen dan het bedrijf zelf. Het heeft geen aanvullende wettelijke basis. Daarom kan het ook verstandig zijn om direct een deurwaarder in te schakelen.

Dagvaarding van de deurwaarder

Het voordeel van een gerechtsdeurwaarder is dat hij rechtstreeks kan procederen bij de rechtbank. Aanvankelijk was dat mogelijk tot vijfduizend euro, maar op 1 juli 2011 is deze limiet verhoogd naar vijfentwintigduizend euro. De meeste deurwaarderskantoren hebben ook een incassoafdeling. Meestal zullen zij zonder tussenkomst van een rechter eerst proberen het geld te innen. Lukt dat niet, dan stapt de rechter meestal naar de rechter. In dat geval krijgt de gedaagde een dagvaarding. Hij hoeft zich daar niet aan te houden, maar dan neemt de kans op veroordeling toe.

Gerechtsdeurwaardersveiling

Indien de rechtbank in het voordeel van de eiser beslist, wordt de uitvoering van het vonnis eveneens opgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Dit betekent dat hij de verdachte kan bezoeken en hem kan dwingen het bedrag te betalen. De deurwaarder kan er dan voor kiezen om beslag te leggen op de zaken als de debiteur weigert of niet kan betalen. Daarom neemt de deurwaarder altijd een politieagent mee, die ervoor zorgt dat er in het huis kan worden ingebroken. Dan zijn er altijd nog de verhuizers die het huis kunnen leeghalen. Meestal neemt de deurwaarder alleen zaken aan die enige waarde hebben. Deze items worden vervolgens op een veiling verkocht door op te bieden. De opbrengst van deze veiling wordt dan in mindering gebracht op de openstaande schuld.

Incasso met een deurwaarder

Nadeel is dat deze schuld verder oploopt door gerechtskosten en de kosten van de deurwaarder zelf. Al deze kosten komen bovenop de schuld. Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk samen te werken met de gerechtsdeurwaarder en zo een veroordeling te voorkomen. Ook als u het bedrag niet direct kunt betalen, is het vaak wel mogelijk om tot een regeling te komen. Dan kunt u bijvoorbeeld afspreken om het bedrag in termijnen te betalen.€