De financiële bal is in handen van China

De Amerikaanse schuldenberg is nu enorm. China heeft veel financiële reserves en is een strategisch slimme investering over de hele wereld. Havens, grondstoffen, landbouwgrond, Amerikaanse obligaties opkopen. China kan dit wapen gebruiken om het Westen te destabiliseren, maar dat is niet per se goed voor China zelf. Deze mogelijkheid moet echter niet worden uitgesloten, aangezien China steeds meer zelfvoorzienend wordt. Sommigen hebben het over een financiële bom. De invloed van China op de wereldeconomie en de aandelenmarkten neemt toe. China veroorzaakte de beurscrash in augustus 2015, en het zou in 2018 opnieuw kunnen gebeuren onder Donald Trump.

VS en China

De VS en China zijn eigenlijk gevangenen van elkaar. De buitenlandse reserves van China bedragen ongeveer $ 1,8 biljoen. Een groot deel daarvan is belegd in Amerikaanse staatsobligaties. China profiteert bij zijn investeringen niet van de zwakte van de Amerikaanse dollar. Zelfs niet in termen van export, omdat een lagere dollar het moeilijker maakt om Chinese goederen naar de VS te exporteren. De dollarcrisis zal de wereldeconomie waarschijnlijk in een recessie duwen. Het is ook niet gunstig voor China. Aan de andere kant is de VS afhankelijk van China. China financiert een aanzienlijk deel van de Amerikaanse schuld, en het loont altijd om vriendelijk te zijn met uw financiers. Bovendien staan ​​de belangen eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar.

Chinese belangen

China profiteert van een relatief lage yuan. Zo bevordert het land export die kan worden uitgebuit door een ontwikkelingsland met een enorme bevolking. Dit maakt de toch al goedkope arbeid in China nog goedkoper. Als de yuan echt stijgt, wordt de invoer duurder, daalt de uitvoer en wordt zelfs arbeid in China relatief duur. China importeert dan nog goedkopere arbeidskrachten uit andere Aziatische landen, wat voor allerlei opschudding kan zorgen onder de bevolking in China. Daarna zal de werkloosheid in China blijven stijgen. Vandaar de rellen die het land dat trots de Olympische Spelen organiseerde niet verwacht. Overigens profiteert China ook niet van een instortende wereldeconomie, omdat het dan zijn goederen niet meer kan exporteren.

Belangen in de VS en Yuan

De VS vinden de yuan te laag. Ook willen ze de Chinezen dwingen iets met het handelsoverschot te doen. Bijvoorbeeld door hoge invoerrechten. Dit zou de onbalans in de onderlinge handelsbalans verminderen. Een verzwakkende Amerikaanse dollar wordt niet als een probleem gezien. Amerika heeft een grote eigen markt en ziet daarom niet veel lagere palmen. Het voordeel zou zijn dat de schuldenberg makkelijker te financieren is. Dit wordt ernstiger wanneer de aandelenmarkten crashen. Want ook in de VS wil niemand dat.

EU-belangen

De EU wil geen lagere dollar omdat het dan moeilijk zou zijn om uit de EU te exporteren. Een hogere dollar lijkt niet echt een oplossing gezien de financiële problemen van de VS. De EU zou de voorkeur geven aan een hogere yuan, aangezien deze momenteel kunstmatig laag wordt gehouden en daarom geen echte wisselkoers heeft. Alleen de Chinezen willen dat om voor de hand liggende redenen niet. En als een hogere yuan betekende dat China aan zijn eigen producten vastzat, zou er een ander probleem zijn geweest. Dan loopt de EU het risico dat China zijn overtollige producten tegen lage prijzen in de EU dumpt.

China koopt grondstoffen

China koopt ook allerlei strategische grondstoffen in. Vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Slimme grondstofvoorraden behouden hun waarde of zullen naar verwachting alleen maar in waarde stijgen door toenemende vraag naar grondstoffen en schaarste:

Economische groei China en de wereldeconomie

China’s invloed op de aandelenmarkt in het Westen en de wereldeconomie werd opnieuw duidelijk in augustus 2015, toen de aandelenmarkten instortten toen China zijn valuta devalueerde en de economische groei minder leek dan we van China gewend waren. Het resultaat was een echte beurscrash die in 2018 gemakkelijk zou kunnen terugkeren.

Slot

Van een win-winsituatie lijkt nog geen sprake. De onevenwichtigheden en gevestigde belangen zijn zo groot dat het forceren van verandering grote risico’s met zich meebrengt. Daarom lijkt het voor beide landen, China en de Verenigde Staten, handiger om geleidelijk een beetje water bij de wijn te gieten. Voorbij zijn de dagen dat de VS eenvoudig konden dicteren. En de EU is, zoals altijd, te verdeeld om het aanpassingsproces te leiden. De eurocrisis verbetert de situatie niet, maar zorgt er juist voor dat de EU steeds verder achterop raakt. De invloed van China groeit.€