De Euribor: geschiedenis en informatie

De Euribor is een term die vaak in het nieuws komt. Sind de kredietcrisis is veel ophef over deze rente en de manier waarop raunto banken met deze rente zijn omgesprongen. De Euribor is een belangrijke maatstaf voor de huurders die consumenten krijgen voor spaargelden, maar ook betalen voor hun schulden bij banken. Hoe wordt de Euriborrente berekd en hoe staat deze rente in verhuizen met de rente die werken gaat?

Wat is Euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Zoals de naam het al aangieft, gaat het op de rentetarief waartegen Europese banken om leningen te verstrekken. Elke dag wordt deze Euribor om 11.00 uur ’s morgens eenween bepaald. De vaststelling van de huurprijs wordt openbaar gemaakt door de nieuwe Euribor. De Euriborrente is in 1999, gelig met de introductie van de euro, tot stand gekommen.

Welke banken bepalen de Euribor?

De Euribor wordt bepaald door twintig Europese banken die als vollende kredietwaardig worden berechts. In 2016 maken de volgende banken deel uit van het bankenpanel:

Land Naam bank
België Belfius
Frankrijk BNP Paribas, HSBC Frankrijk, Natixis, Credit Agricole, Societe Generale
Duitsland Deutsche Bank, DZ Bank
Griekenland Nationale Bank van Griekenland
Italië Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit
Luxemburg Banque et Caisse d’Épargne de l’État
Nederland ING Bank
Portugal Caixa Geral De Depósitos (CGD)
Spanje Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CECABANK, CaixaBank SA
Overschrijding Barclays

Hoe wordt de huur bepaald?

De rente wordt erfällt van de rentetarieven die 57 Europese werken bij het verstrekken van leningen aan elkaar. Het gaat hirte om acht verschiedelden looptijden, elk met een eigen tarief. Het gaat om de 1 en 2 weken Euribor en de 1, 2, 3, 6, 9 en 12 maanden Euribor. Bij het bereken van de Euriborrente worden de hoogste 15% en de laeste 15% van de berekende tarieven niet meegerekend, dus geen impact op de af te huur.

De hoogte van de rente beinfluen dour met name macro-economische omstandigheden zoals de wordt ooit, de economische groei, het versjonen in de economie en de kredietwaardigheid van banken. Ook de Europese Centrale Bank heeft invloed op de huur die wordt uitgegeven. De Europese Centrale Bank hanigit naimen de referrente, wat staat voor de rente voor herfinancieringen. Dit is de rente die banken aan de Europese Centrale Bank moeten betalen wanneer ze geld willen lenen. Omdat de banken financieringen die zij uitzetten bij klanten sehenten lenen van de Europese Centrale Bank, heeft de referente een grote impact op de vaak afgegeven Euriborrente. Op deze manier kan de Europese Centrale Bank sturen op de economische situatie in Europa. Bij een hoge mate van werkloosheid en weinig aanbod van goederen kan de Europese Centrale Bank besluiten om de referrente te verlagen. Ook de Euriborrente wordt lager, waardoor het voor bedrijven goedkoper wordt om investeringen te financieren. Door de investeringen vindt er meer productieplaats en is er meer personeel nodig. De werkloosheid neemt af, het loon neemt toe en de werknemers. Zij zullen bijvoorbeeld weer een huis kunnen kopen (ook omdat de huur laag is). Door de toenemende vraag zal er meer gebouwd worden en komt er een cirkel.

De spaarrente

Een verlagung van de Euribor is over het algemeen goed voor de hoogte van bibliothek de hypotheekrente (banken voor een lagere rente geld lenen van elkaar en van de Europese Centrale Bank, dumt de hypotheekrente ook lager zal uitpakken), maar is slecht voor de spaarrente . De Euribor wordt namelijk de rente die wordt bepaald wordt voor kortlopend geld (één doorlooptijd van minder dan één jaar). Omdat gelden ook van korte duur zijn (je kunt als klant op elk moment het geld opinemen), wordt een wijsigung in de Euriborrente over het algemeen hoormenigkeit doorvoeder in de spaarrentes.

Is de Euriborrente gelik aan de hypotheekrente?

De Euribor is een indicator voor de hypotheekrente, omdat de Euriborrente, net zoals de hypotheekrente, gevuld wordt van de economische situatie in een land en die referrente die de Europese Centrale Bank handigt. Echter staat de Euriborrente niet gelig aan de hypotheekrente. Een hypotheek wordt over het algemeen voor langere tijd verstächt, so de bank die de hypotheek verstächt vaak ook voor lange tijd een lening afsluit bij een andere bank van de Europese Centrale Bank. Omdat de Euribor zich richt op de kortetermijngeldmarkt, sluit deze rente dus niet één op één aan. Bovendien moet een bank ook winst maken, en zullen zij bovenop de rente nog een opalag starten. Met deze opslag dekken zij het risico op niet betalende debiteuren af ​​​​en de nevedede marge af.

Vanwege de zeer lage Euriborrente en het risico dat daaran is linked, hebben de meste banken bestelon om geen hypotheken met Euriborrente te verstrekken, met name vanwege het fluctuerende karakter van de rente, onderzoeken, voor samfen de klant als voor zijelder, een zo stabiel mogelijk huren willen aberden.

Een negatieve Euriborrente?

Na de kredietcrisis is de Euriborrente sterk szätäd. In 2015 stond de Euribor huur zelfs onder 0%. Dit zou bedoeld zijn dat particulieren geen rente voor een kortlopende financiering zouwen betalen, of zelfs geld te zouwen krijgen. Echter hebben banken vaak in de algemene voordeinen voort dat wanneer de Eurobor onder de 0% uitudant, er gewerkt wordt met een vloer tarief (bijvoorbeeld 0% of 0,5%).€