De ECB verhoogt de rente, dus de hypotheekrente gaat omhoog

Zodra de Europese Centrale Bank een verhoging van de marktrente doorvoert, zal dat op korte termijn ook merkbaar zijn in de hypotheekrente en op lange termijn ook in de spaarrente. Banken geven de stijging van de rente op hypotheken doorgaans binnen een maand door. Dit effect is ook merkbaar bij de spaarrente, maar is afhankelijk van de concurrentie.

Banken gebruiken de stijging van de marktrente direct om de hypotheekrente daarop aan te passen. Dit is een logisch fenomeen, omdat het geld dat de banken ophalen duurder zal worden. Het effect is echter minder merkbaar in de spaarrente op spaarrekeningen zonder opnamelimieten. Op termijn worden de verhogingen doorgevoerd, maar de banken blijven scherp op de concurrentie letten. Ze proberen zo goedkoop mogelijk aan geld te komen.

Is de hypotheekrente ook afhankelijk van renteprognoses?

De hoogte van de hypotheekrente wordt in beperkte mate bepaald door toekomstverwachtingen. De renteverhoging van de Europese Centrale Bank suggereert dat er nog meer renteverhogingen zullen volgen. De kans dat de rente stijgt bij de volgende correctie is groter dan de kans dat de rente daalt. Na een stijging zullen naar verwachting meerdere stijgingen volgen of de volgende keer dat de rente gelijk blijft.

Hypotheekrente staat voor langere tijd vast

De door banken gehanteerde hypotheekrentetarieven zijn gebaseerd op de actuele marktrente. Bij een rentevaste periode van meerdere jaren hoeven zij geen rekening te houden met de ontwikkeling van de rente gedurende de periode waarin de hypotheekrente vaststaat. Ze hebben voor een bepaalde periode geld gekregen tegen een bepaalde rente. Ze geven het terug tegen een bepaald percentage om er winst mee te maken.

De rente op sparen is zeer concurrerend

Een blik op de top spaarrentes leert dat de top spaarrentes dicht bij elkaar liggen. Banken geven namelijk de voorkeur aan een zo laag mogelijke rente op spaargeld. Zodra de concurrentie hogere spaarrentes gaat bieden, zullen meerdere banken volgen. Het percentage dat de concurrentie biedt, is belangrijk geworden, omdat de hoogte van de spaarrentes heel gemakkelijk te vergelijken zijn op internet.

Uiteraard is de rente op sparen ook sterk afhankelijk van de marktrente. Door de daling van de marktrente kunnen banken, ongeacht de concurrentie, gedwongen worden om kortingen te geven.

Uitleg van het verschil tussen hypotheekrente en consumptieve lening rente

Er is een groot verschil tussen de tarieven voor consumentenleningen en de hypotheekrente. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het risico dat de bank het geleende bedrag niet terugkrijgt.

Bij een hypotheek is een pandrecht een pandrecht. Wanneer de klant de maandlasten niet meer kan voldoen, kan de woning worden verkocht. De bank heeft het eerste recht om haar geld terug te vorderen na de verkoop van het onderpand. In het geval van een consument richt de bank zich alleen op de klant en zijn financiële positie met betrekking tot het onderpand.€