De dollar, of de dollar blijft de valuta van de wereld

Volgens de prognoses van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is het de vraag of de Amerikaanse dollar over een paar jaar nog de valuta van de wereld is. Er zijn aanwijzingen dat dit niet het geval is, maar een goed alternatief is er niet. Volgens Lynch zijn er een paar fasen te onderscheiden en bevindt de dollar zich bijna in fase 3 van de daling. Daarnaast staat de Amerikaanse kredietwaardigheid onder druk, wat niet veel goeds voorspelt voor de dollar.

De wereldvaluta, de Amerikaanse dollar, daalt, de euro stijgt

Het kon niemand ontgaan: de dollar daalt al een tijdje in waarde. Eind juli 2020 ligt de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar dicht bij 1,17. In 2020 verlaagde de FED de rente verder vanwege de coronacrisis in de VS. Een verdere daling van de dollarkoers is niet onmogelijk. Begin 2020 verzwakte de euro verder ten opzichte van de dollar, maar in de tweede helft van 2020 won de euro aanzienlijk. Dollar verzwakt, goudprijs breekt records in dollars. En de val van de dollar is geen alleenstaand geval.

Bron: SideHustleCoach, Pixabay

Bretton woods

Degenen die de situatie in meer detail analyseren, komen tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat de dollar in de nabije toekomst een rol van betekenis zal spelen op het wereldtoneel. Daartoe vergeleek de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch ook de noodzaak en de neergang van de dollar met de achteruitgang van de rol van goud in het financiële systeem sinds het verdwijnen van de goudstandaard in 1971. In juli 2020 maakte Goldman Sachs bekend dat de dollar als mondiale valuta onder druk stond.

Investeerders en de dollar

Volgens Merrill Lynch zou het zo kunnen gebeuren als de dollar dezelfde evolutie doormaakt als goud. Hierbij worden drie fasen onderscheiden. De dollar bevindt zich in fase twee en fase 3 lijkt niet ver weg:

  1. De eerste fase is de ontkenningsfase. Diversificatie wordt nog niet toegepast. Investeerders en bankiers denken dat het voorlopig nog niet zo soepel zal gaan. De dollarkoers is vrij stabiel.
  2. De tweede fase. Geleidelijk vindt diversificatie plaats. Centrale banken worden voorzichtiger met betrekking tot de dollar. Voorzichtigheid wordt belangrijker dan het aanhouden van reserves. Grote partijen worden bij voorkeur in harde valuta betaald. Gezien de financieringsbehoefte van de VS zorgt dit voor neerwaartse druk op de dollar.
  3. De laatste fase bestaat uit actieve diversificatie, waarbij bestaande reserves actief worden omgezet in andere valuta. Rekening houdend met de grote reserves aan dollars bij de centrale banken, zou door het sneeuwbaleffect een snelle prijsdruk kunnen ontstaan. Als de ene centrale bank verkoopt, moeten anderen reageren. Wie het eerst komt het eerst maalt. Degenen die later komen, zullen tegen aanzienlijk lagere prijzen moeten verkopen.

Reserves

Om te voorkomen dat centrale banken te veel goud op de markt dumpen, werd het Central Bank Gold Contract, CBGA, uitgegeven voor goud. Hierdoor mogen centrale banken jaarlijks maximaal 500 ton goud op de markt brengen. Om te voorkomen dat centrale banken en investeerders in de nabije toekomst de dollar dumpen, is het goed mogelijk dat ook voor de dollar een vergelijkbaar akkoord wordt bereikt. Dit zou de daling van de dollar kunnen vertragen en tijdelijk stabiliseren. Maar als de tijdlijn van Merrill Lynch klopt, kan de dollar verdwijnen als ’s werelds dominante valuta. De vraag is welke munt dan de rol van de dollar overneemt. En deze vraag kan eerder opkomen dan mensen denken.

Goldman Sachs

Goldman Sachs ziet verschillende redenen voor de slechte prestatie van de dollar in 2020:

Amerikaanse staatsschuld en het kredietplafond

De Amerikaanse staatsschuld is al jaren te hoog. Dit wordt nog verergerd door het feit dat het plafond van de Amerikaanse staatsschuld al meerdere keren is bereikt en verhoogd. Dit zal de dollar verder verzwakken.

Slot

Velen zoeken asiel. Dit kunnen Zwitserse franken zijn, maar ook edele metalen zoals goud. De goud- en zilverprijzen kunnen verder stijgen. De euro is in 2020 al flink gedaald, goud lijkt alleen maar duurder te worden (net als bitcoin). Goldman Sachs en Merrill Lynch zien een sombere toekomst voor de dollar op het wereldtoneel. Daarnaast zal in 2020 heel duidelijk zijn dat China steeds meer invloed wil in de wereld en daarom kan de Chinese munt een nieuwe rol gaan spelen, uiteraard ten koste van de Amerikaanse dollar.€