De beste hypotheekvorm, een annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheekschuld over de looptijd wordt afgelost.

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm die niet vaak meer wordt afgesloten. Er zijn hypotheekvormen die fiscaal aantrekkelijker zijn. Het tussentijds aflossen vermindert het bedrag dat van het inkomen mag worden afgetrokken. Voor de meest populaire hypotheekvormen wordt afgelost op een polis of rekening. Een annuïteitenhypotheek heeft echter grote voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een beleggingshypotheek.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm blijven de maandlasten gelijk. Gedurende de looptijd verandert de samenstelling van de maandlasten. De eerste betaling bestaat vrijwel geheel uit rente en een klein deel van de aflossing. Naarmate de schuld kleiner wordt, neemt het aflossingsdeel toe gedurende de looptijd van de hypotheek. De brutolasten blijven bij deze hypotheekvorm gelijk, maar de maandelijkse nettolasten stijgen.

Hoe kunnen de netto maandlasten stijgen?

Dit effect wordt veroorzaakt doordat een steeds kleiner deel van de hypotheeklasten van het inkomen kan worden afgetrokken. Maandlasten zijn steeds minder aftrekbare hypotheekrente en steeds meer niet-aftrekbare aflossingen.

Wat zijn de voordelen van een annuïteitenhypotheek?

Doordat de hypotheek tussentijds wordt afgelost, wordt het aflossingsprobleem niet doorgeschoven naar de toekomst. Een ander voordeel ten opzichte van andere soorten hypotheken is dat de maandelijkse betalingen zo zijn gestructureerd dat de schuld volledig is afgelost op de einddatum van de hypotheek. Een ander voordeel is dat de hypotheek is afgestemd op het gemiddelde loopbaantraject. De netto-uitgaven stijgen, maar de meeste mensen gaan in de loop van de jaren ook meer verdienen.

Wat zijn de nadelen van een annuïtaire hypotheek?

In vergelijking met hypotheekvormen waarbij onzekerheid bestaat over de volledige aflossing van de hypotheek, zullen de maandlasten lager zijn. Een ander nadeel is dat het fiscaal gezien niet de meest aantrekkelijke hypotheekvorm is.

Waarom is aflossen beter ondanks dat het fiscaal onaantrekkelijk is?

In het recente verleden is er te veel aandacht geweest voor het zo laag mogelijk houden van de maandlasten. De meest populaire hypotheekvormen waren de beleggingshypotheken in combinatie met aflossingsvrije hypotheken. Er werd toen nog gerekend met een voorbeeldrendement van 8 procent, uitgaande van een hoog rendement op de beleggingsportefeuille. In plaats van een hoog rendement was het rendement in de periode van 2008 tot en met 2011 negatief. Een bijkomend nadeel was dat bleek dat verzekeraars zeer hoge kosten in rekening brachten aan hun klanten. Bij veel beleggingsverzekeringen is het geïnvesteerde bedrag veel hoger dan de opgebouwde vermogenswaarde.

Wat te doen met een beleggingshypotheek?

Veel huiseigenaren met een beleggingshypotheek hebben spijt dat ze voor deze hypotheekvorm hebben gekozen. Als de vaste rente is verstreken, kunnen ze een andere hypotheekvorm kiezen door de hypotheek over te dragen. Aan de andere kant is het in dat geval niet mogelijk om te profiteren van het potentiële voordeel van de investering. In de loop der jaren wordt duidelijk wat de juiste keuze was.

Lees verder