De belasting op openstaande schulden is aftrekbaar

Om huiseigenaren tevreden te stellen die door een te hoge hypotheek met een onverkoopbare woning zitten, moeten de resterende schulden tijdelijk fiscaal aftrekbaar worden van hun inkomen.

In november 2012 hebben minister Blok (Huisvesting) en staatssecretaris Weekers (Financiën) de Tweede Kamer voorgesteld om huiseigenaren te compenseren voor de resterende schuld. Het voorstel was bedoeld om de resterende schulden bij de verkoop van een eigen woning tijdelijk fiscaal aftrekbaar te maken. Dit zou de resterende schulden moeten dekken die tussen 2013 en 2018 zijn aangegaan. De aftrek is slechts vijf jaar geldig. De minister en de staatssecretaris hebben het onrealistische idee dat zo’n maatregel de woningmarkt weer op gang zal brengen.

Waarom restschulden aftrekbaar maken?

Nadat de eigen woning is verkocht, is er geen hypothecaire lening meer. De lening is niet langer gedekt. Indien na verkoop van de eigen woning de resterende schuld blijft bestaan, dient een overeenkomst met de bank te worden gesloten over de aflossing van de resterende schuld. Deze extra kosten moeten naast de huisvestingskosten worden gedekt. Na de verkoop moeten de voormalige huiseigenaren, naast de vaste maandlasten, de schuld aflossen, inclusief de hypotheek of huur op de nieuwe woning die ze hebben betrokken. De pijn wordt minder omdat de resterende schulden, in ieder geval tijdelijk, fiscaal aftrekbaar zijn.

Resterende schulden zijn aftrekbaar om de woningmarkt te helpen herstellen

Door restschuld aftrekbaar te maken, zal de stroom op de woningmarkt naar verwachting weer op gang komen. Dit is een nobel doel, maar het is onwaarschijnlijk dat het de woningmarkt stimuleert. Een huiseigenaar die bij verkoop een restschuld van € 30.000 heeft, kiest er niet voor om deze restschuld te incasseren omdat de rente aftrekbaar is. Ten eerste is de regeling slechts tijdelijk en ten tweede is het grootste probleem dat de schuld moet worden terugbetaald.

Steeds meer huizen staan ​​onder water

Bijna 17 procent van de woningen stond eind 2012 onder water, blijkt uit gegevens van de Vereniging van Eigenaren, NVM en Verbond van Verzekeraars. Dit betekent dat 1 op de 6 woningen een hypotheek heeft die hoger is dan de waarde van de woning. De verwachting is dat de huizenprijzen zullen blijven dalen, waardoor nog meer huizen onder water komen te staan. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang het huis maar niet verkocht hoeft te worden. Ook als er betalingsproblemen zijn, ontstaat er een lastige situatie. Het huis is niet meer te betalen, maar het staat ook niet te koop.

De resterende schuld degraderen is slechts een pleister op de wonden

Het aflossen van uw resterende schuld na verkoop van uw woning is slechts een kleine stap in de goede richting. Politici moeten ingrijpen om een ​​scherpe daling van de huizenprijzen in 2013 en de jaren daarna te voorkomen. Het maakt het voor starters onmogelijk om een ​​hypotheek te krijgen, wat betekent dat de doorstroming op de huizenmarkt is weggevallen. Zodra consumenten weer vertrouwen krijgen in de toekomst en starters weer de woningmarkt betreden, zal ook de woningmarkt zich herstellen. Een verbeterde economie zal ook de woningmarkt ten goede komen.€