De bank verwierp: andere financieringsmogelijkheden

Na de kredietcrisis hebben banken te maken gehad met strengere regels voor het aanhouden van kapitaal en het risicoprofiel van leningen. Als gevolg hiervan zijn veel banken kritischer en voorzichtiger geworden over het financieren van bedrijven. Vooral voor startende ondernemingen is het moeilijk om aan bankfinanciering te komen. Bankafwijzing is echter niet het einde van de wereld. Welke andere mogelijkheden zijn er om een ​​bedrijf te starten met de gewenste investering?

Inhoud

Afwijzing

De oprichting van een onderneming wordt vaak niet voortgezet omdat de bank op basis van het ondernemingsplan geen financiering kan of wil verstrekken. Omdat de financiering niet wordt verstrekt, kunnen de noodzakelijke investeringen niet worden gedaan. Er zijn echter steeds meer manieren om aan het benodigde kapitaal te komen. Dit zijn de meest voorkomende alternatieven:

een andere bank

Banken kunnen op verschillende manieren naar kredietverlening kijken. Als de ene bank niet wil, kan de andere bank bijvoorbeeld overtollige spaargelden hebben die ze via zakelijke leningen zou willen uitlenen. Het kan zijn dat een bank haar marktaandeel in start-ups wil vergroten en daarom eerder goedkeuring zal geven dan een andere bank. Bij zakelijke financieringen hebben banken meer vrijheid dan bijvoorbeeld bij hypotheken, waar regelgeving voor een groot deel de hoogte van financiering bepaalt. Banken kunnen daardoor anders naar financiering kijken. De financieringsaanvraag wordt in principe ingediend bij de hoofdbank, maar als deze bank de aanvraag niet kan verstrekken, kunt u de aanvraag het beste bij andere banken indienen. Neem de motivatie achter de bankafwijzing op en neem deze op in het businessplan zodat het plan meer kans van slagen heeft bij de volgende bank.

durfkapitaal

Een start-up kan geld lenen van een persoon zoals ouders, familie of vrienden. Zo’n lening wordt durfkapitaal genoemd. Tot 1 januari gold er een vrijstelling die geld lenen aantrekkelijker maakte. Deze vrijstelling is op 1 januari geëindigd, waardoor deze fiscaal niet meer aantrekkelijk is. Toch kan het afsluiten van een lening voordelig zijn. Als de spaarrente laag is, kun je nog een mooie winst maken door geld uit te lenen tegen pakweg 4% of 5%. Zo heeft de geldverstrekker nog een redelijk rendement op zijn geld, kan de lener toch zijn bedrijf starten en is het straks goedkoper dan een bank (waar de rente vaak 7% of hoger is, zeker voor startups). De geldverstrekker moet het geleende geld aangeven in kolom 3 (vermogen).

Crowdfunding

Crowdfunding, directe investeerdersfinanciering voor ondernemers, is een populaire manier om startende bedrijven te financieren. De ondernemer beschrijft zijn project aan een groep individuen of investeerders en geeft het bedrag aan dat hij nodig heeft. Individuen of een groep investeerders kunnen elk een klein bedrag investeren. Zodra er voldoende kandidaten zijn, heeft het bedrijf startkapitaal. Over het algemeen moet 100% van de financiering eerst worden vastgelegd voordat beleggers betalen. Crowdfunding kan via directe toegang tot de kennissenkring, maar kan ook op officiële crowdfundingplatforms. Beleggers financieren vooral vanwege een gunstige factor of omdat ze belang hebben bij het project. Terugbetalen kan op verschillende manieren. Er kan worden onderhandeld over een normale rentevoet, investeerders kunnen een aandeel in het bedrijf krijgen om te profiteren van de waardegroei van het bedrijf, of het bedrag kan worden gedoneerd. Een andere manier is om terug te betalen als een service. Een kledingwinkel kan bijvoorbeeld aan vijftig investeerders 200 euro vragen en de belegger in plaats daarvan een kledingbon van 300 euro geven. Dit heeft twee voordelen. Een kledingcheque van 300 euro kost de eigenaar van de kledingwinkel “slechts” de aankoop, zodat hij eigenlijk geen 300 euro hoeft te betalen. Bovendien heeft zijn winkel een instant klantenbestand en is de kans groot dat hij vaste klanten zal behouden.

beleggingsmaatschappij

Als de bank een innovatief idee of een nieuwe bedrijfstak niet wil financieren, kan een investeringsmaatschappij uitkomst bieden. Investeringsmaatschappijen financieren de start-up en innen daarvoor rente of kapitaal (vaak ook adviserend).

Credits

Qredits is een particuliere geldschieter zonder winstoogmerk. Het fonds biedt financiering aan start-ups die moeilijk aan financiering kunnen komen in de conventionele keten. Het is overigens geen verplichting dat het bedrijf eerst bij een andere bank moet worden afgewezen. Qredits verstrekt financieringen tot 250.000 euro.

BBZ-lening

Een BBZ-lening is een financiering die gemeenten verstrekken aan nieuw opgerichte en bestaande bedrijven. Het uitgangspunt voor startups is dat de startup wil uitgaan van een win-win situatie. De toeslag wordt doorbetaald tijdens de voorbereiding op de oprichting van de onderneming (maximaal één jaar). Zodra de ondernemer is gestart en een levensvatbaar bedrijf heeft, stopt het voordeel.

verhuur

Leasefinanciering verwijst vaak naar een investering in een auto. Maar tegenwoordig kunnen bijna alle vaste activa worden gefinancierd door middel van leasing, van machines tot printers of laptops. Veel grote leasemaatschappijen zijn echter onderdeel geworden van banken, dus de aanvraag wordt nog beoordeeld door de bank. Leasing zorgt voor het behoud van liquide middelen voor andere investeringen (bijvoorbeeld voorfinanciering van voorraden en vorderingen).

Bijdrage

Een ondernemer kan ook een gift krijgen van bijvoorbeeld ouders. Als een ondernemer jonger is dan 40 jaar, kan hij van zijn ouders een belastingvrije schenking van 25.322 euro krijgen (regel in 2015).

Hypotheek verhogen

Als een ondernemer een woning heeft met veel overwaarde, kan hij ervoor kiezen om een ​​extra hypotheek af te sluiten en deze vervolgens in zijn bedrijf te investeren. Banken moeten echter aan strenge inkomenseisen voldoen, volgens welke het inkomen voldoende moet zijn om een ​​aanvullende hypotheek te kunnen afsluiten. Omdat het inkomen van een beginnende ondernemer vaak niet te berekenen is (het inkomen is immers erg onzeker), moet het inkomen van de potentiële partner groot genoeg zijn om de groei te financieren.

Geld besparen

Als er geen financieringsmogelijkheden zijn, is er ook de mogelijkheid om door te sparen. Plannen moeten dan worden opgeschort totdat er genoeg geld is om te investeren. Op dat moment kan het plan opnieuw worden ingediend bij de bank. U heeft immers meer eigen vermogen (en dus meer solvabiliteit), waardoor de financieringsmogelijkheid groter wordt. Maak een spaarplan waarin je periodiek een bedrag stort om het gewenste bedrag te bereiken.

Conclusie

Vandaag de dag zijn er tal van alternatieven om toch de nodige financiering te krijgen, zowel privé als zakelijk. Indien het ondernemingsplan door de bank is afgewezen, verdient het de voorkeur om een ​​gemotiveerde motivering te vragen waarom de financieringsaanvraag is afgewezen. Deze input kan gebruikt worden om het businessplan te optimaliseren. Daarnaast geeft het de ondernemer inzicht in hoe realistisch andere (beroeps)organisaties de mogelijkheden van de startende onderneming inschatten.€