Daarom heb je een taxatierapport van je woning nodig

Waarom heeft u een woningtaxatie nodig en waarom heeft u een taxatierapport nodig? Voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek zijn een taxatierapport van de woning en een bouwkundige keuring vereist als aankoopbewijs. Maak een goed taxatierapport of gevelakte. Zo wordt duidelijk wat de woning waard is, hoeveel achterstallig onderhoud en hoeveel u als hypotheek kunt lenen. Wie een nieuwe hypotheek krijgt, kan niet zonder een goed taxatierapport van een onafhankelijke en gerenommeerde taxateur. Taxatiekosten en tarieven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

U zoekt een makelaar, gerenommeerde makelaars die verbonden zijn met de branche

Makelaars zijn meestal branchespecifiek. Bekende makelaarsverenigingen zijn onder meer:

Keuze erkende taxateur voor woningtaxatie

Op dit moment is een beëdigd taxateur niet meer nodig om jezelf woningtaxateur te mogen noemen, maar heeft een beëdigd taxateur de voorkeur. Hiermee wordt de kwaliteit bewaakt van de bij VastgoedCert aangesloten taxateurs. De Stichting VastgoedCert bewaakt ook de kwaliteit van taxateurs, de basiskennis van de taxateur en leidt nieuwe taxateurs op. Door VastgoedCert erkende beoordelaars mogen de naam RMT voeren. Deze taxateurs staan ​​vermeld in het taxateursregister SCVM of VastgoedCert. Alle aangesloten beoordelaars zijn tevens aangesloten bij het beoordelingslabel NWWI.

Kosten taxatie en taxatierapport

Qua kosten gebruiken sommige taxateurs een vast bedrag van enkele honderden euro’s voor een bouwkundige keuring of taxatie, anderen een percentage van de waarde van de woning. Dan moet u denken aan 0,185% van de taxatiewaarde exclusief btw. Het zal duidelijk zijn dat een vast bedrag voordeliger is naarmate de waarde van de woning hoger is. Dit voorkomt dat de taxateur de woning hoger taxeert dan redelijk is. Een structurele barrière is een veel breder onderzoek dan een eenvoudige beoordeling. Verder merk ik op dat er allerlei bijkomende kosten zijn zoals kadasterkosten, gemeenteheffingen, kadastrale kosten en administratiekosten. Zie voor de aftrekbare kosten eigen woning ook artikel: Lagere kosten bij het kopen van een woning.

Taxatierapport en hypotheek

Hypotheekverstrekkers eisen dat een goed en recent taxatierapport wordt opgemaakt door een erkende en onafhankelijke taxateur die niet bij de aan- of verkoop betrokken is geweest. Soms zijn mensen tevreden met een gevelrapport, wat een verkorte versie is van een woningtaxatierapport, maar meestal niet. Hoe hoger de getaxeerde waarde, hoe hoger de totale hypotheek kan worden gegarandeerd. Tegelijkertijd geldt: hoe meer eigen vermogen in de woning, hoe lager de rentepremie kan zijn. Banken hanteren een renteopslag als zij de risico’s hoger inschatten, rekening houdend met uw inkomen en woningwaarde.

De waarde van een woning bepalen

Een taxatierapport geeft de waarde van uw woning weer in verschillende situaties:

Evaluatierapport en WOZ-waarde

Een erkend taxatierapport is ook erg handig als u de waarde van de WOZ van een gemeente wilt verantwoorden. Of denk aan een taxatierapport in een echtscheidings- of erfrechtzaak waarbij de woning op het spel staat. Uiteraard kan, indien nodig, ook contra-expertise worden uitgevoerd. Het taxatierapport geeft informatie over de marktwaarde, executiewaarde, verbouwingswaarde, onderhandse verkoopwaarde en geschatte WOZ-waarde van de woning.

Hoeveel kost een taxateur?

De beoordelingspercentages lopen sterk uiteen. Schattingen van € 150 of € 250 zijn mogelijk. Indien er sprake is van een bouwakte kan het totaal oplopen tot 1.000 euro. En soms berekenen mensen een percentage van de waarde van het huis als de kosten van de taxatie. Tarieven tussen 1,75 en 2 ppm kunnen worden overwogen. Wat een taxateur betaalt, hangt vaak af van de contracten die u heeft en het werk dat gedaan moet worden. Een volledige inspectie en taxatie van een groot huis is duurder dan een kleine taxatie van onroerend goed.

Wat moet er in het evaluatierapport staan?

Een taxatierapport van een bouwkundige keuring heeft een vast sjabloon dat veel meer informatie bevat over:

De hypotheekbank wil een erkend taxatierapport als verificatie aankoop

Over het algemeen voldoende informatie voor de hypotheekbank om de waarde van uw woning te beoordelen. Houd er rekening mee dat het taxatierapport ook informatie kan bevatten die u niet bevalt, waardoor u minder hypotheek kunt afsluiten dan eerder gedacht. Nu is het kunnen krijgen van een hypotheek vaak een beslissende factor, maar het is verstandig om uw taxatierapport bij de hand te hebben voordat u iets tekent. Alleen als u een relatief kleine hypotheek wilt, mag de bank niet om een ​​taxatierapport vragen.

Nationale Hypotheek Garantie NHG

Alle kosten die u maakt om uw Nationale Hypotheek Garantie met NHG te krijgen, zijn fiscaal aftrekbaar. Met de Nationale Hypotheek Garantie op je achterzak wordt hypotheken wat makkelijker en tegen een lagere rente lenen. Er is steeds meer vraag naar NWWI-beoordeling. NWWI staat voor Dutch Home Value Institute en staat ook voor Keurmerk Woningwaardering. Zelfs bij het aanvragen van een hypotheekgarantie van de overheid is een NWWI-toetsing vereist. Daarna ontvangt u een taxatie met minimaal 6 foto’s van het beoordeelde object, evenals kopieën van de benodigde gemeentelijke gegevens, eigendomsbewijzen en minimaal 3 geregistreerde objecten in de buurt van het beoordeelde object. De referentiehuismethodiek is ook terug te vinden in de WOZ-beoordeling en het bijbehorende gemeentelijke beoordelingsrapport. Andere erkende beoordelaars voor de NHG-aanvraag staan ​​in alfabetische volgorde:

Echtscheidingsbelastingen

Bij echtscheiding wordt, indien mogelijk, gezamenlijk één taxateur aangesteld. De kunst is dan om de waarde van de vrije verkoop af te zetten tegen een bedrag dat voor alle partijen acceptabel is. Dit bedrag kan vervolgens worden gebruikt voor de benodigde aflossing of aankoop. Hiermee wordt bedoeld de meest objectieve en tegelijkertijd acceptabele beoordeling van een woning of appartement.

Slot

Eigenlijk kun je niet zonder een goed evaluatierapport. U kunt een eerste indruk krijgen van de waarde van uw woning door:

Ook op internet moet je goed geïnformeerd zijn, want daar kun je veel aanvullende informatie vinden. Dan wordt het vinden van de juiste woning een stuk makkelijker.

Lees verder