crowdfunding; risicovolle investering

Iedereen die geld leent, neemt een risico. Uiteindelijk kan het voorkomen dat de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen om de lening met rente terug te betalen. Crowdfunding is niets anders dan geld lenen aan iemand anders. Wie zijn de mensen en bedrijven die om geld vragen en welke risico’s loop je als je besluit geld uit te lenen? Crowdfunding biedt kansen op een hoger rendement dan een spaarrekening. Aan de andere kant loopt u ook het risico uw geld geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Kort uitgelegd over crowdfunding

Crowdfunders verstrekken gezamenlijk een lening aan een bedrijf of een particulier. Er zijn verschillende tussenpersonen (platforms) die investeerders en leners naar de site proberen te lokken. geldvoorelkaar.nl, capitalopmaat.nl en collincrowdfund.nl zijn sites waar u leningaanvragen kunt bekijken. Op deze sites kunt u zich als particulier aanmelden als belegger. U kunt al geld lenen vanaf € 100,-. Wanneer voldoende investeerders zich aanmelden voor een aanvraag, kunnen op deze manier tonnen leningen worden veiliggesteld. Tot 2015 (inclusief) heeft het grootste platform van Nederland, geldvoorelkaar.nl, voor meer dan 70 miljoen euro aan leningen bemiddeld.

Lage spaarrente stimuleert crowdfunding

Met een lage spaarrente kijken steeds meer mensen of ze het beter met hun geld kunnen doen. Het idee is dat het zonde is om kapitaal op de bank te hebben zolang het bijna geen rente betaalt. Met dat in gedachten wordt crowdfunding snel aantrekkelijk voor ondernemers die bereid zijn tot 8% rente te betalen over het geld dat ze willen lenen.

Retourneren betekent ook risico

Het rendement is echter niet zonder risico. Ook niet met crowdfunding. Tegenover het hogere rendement staat het risico dat de kredietnemer de lening niet kan terugbetalen. Het is moeilijk in te schatten hoe groot dit risico is. Geldvoorelkaar zegt dat het aantal leningen dat niet volledig wordt afgelost tussen de 3% en 6% ligt. Andere platformen geven helemaal geen informatie of geven alleen het aantal leningen weer dat niet volledig is afgelost.

Welke bedrijven vragen een lening aan via crowdfunding?

Onder de bedrijven die om een ​​lening vragen, zijn veel startups en bedrijven die een groeispurt willen maken. Opvallend veel aanvragen komen ook uit de horeca en vrije tijd. Dit zijn sectoren waarvan bekend is dat banken zeer terughoudend zijn om ze uit te geven. Als een bank geen lening wil verstrekken, kan crowdfunding de volgende optie zijn voor een bedrijf dat op zoek is naar financiering. Logischerwijs kan worden aangenomen dat dit geldt voor bedrijven die de bank te riskant acht om een ​​lening aan te verstrekken. Ook particulieren kunnen een lening aanvragen voor bijvoorbeeld verbouwingen of de aanschaf van zonnepanelen.

Bankafwijzing is de reden waarom sommige bedrijven naar crowdfunding kijken. Een andere reden kan zijn dat het bedrijf onder zijn investeerders potentiële klanten hoopt te verwerven. Naast rente stellen zij vaak een zogenaamde incentive beschikbaar. Dit kan een voorbeeld zijn van een product dat ze verkopen of een rondleiding door het bedrijf.

Risicobeoordeling

Platforms doen hun eigen risicobeoordeling. Dit communiceren ze door een rating toe te kennen aan de lening. Elk platform heeft zijn eigen methode om rankings te verkrijgen. Als belegger moet u er rekening mee houden dat dit een momentopname is. Daarnaast is het platform zelf volop geïnteresseerd in het vinden van voldoende investeerders om een ​​lening te kunnen verstrekken. Platforms verdienen het meeste geld aan de lener wanneer ze de lening daadwerkelijk ontvangen.

Om het risico in te schatten dat de lening niet volledig wordt terugbetaald, is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zekerheid is er echter nooit. Een ondernemer kan verkeerde keuzes maken, de markt kan instorten en de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer kunnen ingrijpend veranderen. Dit zijn zaken waar u als belegger geen invloed op heeft.

Er zijn echter verschillende tips waar u op kunt letten

Hoeveel investeert de kredietnemer zelf?

Als de lener in gebreke blijft of bijna in gebreke blijft, loopt hij/zij weinig risico.

Is de kredietnemer hoofdelijk aansprakelijk?

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de lener verantwoordelijk is voor het terugbetalen van de lening met al zijn eigendommen. In dit kader is het ook van belang inzicht te krijgen in het privévermogen (bijvoorbeeld de waarde van het eigen vermogen).

Zijn er garanties?

Op onroerende zaken kunnen hypotheekrechten worden gevestigd en op roerende zaken kan worden verpand. Daarnaast kan iemand anders instaan ​​voor de lener. Hoe meer onderpand, hoe lager het risico voor de belegger. In de praktijk biedt een stil pandrecht weinig zekerheid. Daarnaast heeft de Belastingdienst een grondrecht voor de inventaris van het bedrijf. Bij executies leveren goederen vaak minder winst op dan waarvoor ze zijn gekocht.

Waar wordt de lening voor gebruikt?

Als de lening wordt gebruikt om een ​​gebouw te kopen of machines te kopen, behouden ze (een deel van) hun waarde. Als de lening bedoeld is als werkkapitaal, mag worden aangenomen dat er inventaris wordt gekocht of dat de lening wordt gebruikt om betaalrekeningen te betalen.

Hoe ziet de balans van het bedrijf eruit?

Heeft het bedrijf veel eigen vermogen? Dan is een faillissement minder waarschijnlijk dan wanneer er geen eigen vermogen is. Ook is het belangrijk om te kijken waar het vermogen uit bestaat. Vooral de post van immateriële activa. Dit is inclusief goodwill. Goodwill wordt niet gemakkelijk omgezet in contanten. Een bedrijf is alleen waard wat zijn activa en passiva werkelijk zijn. Met name goodwill blijkt in de praktijk vaak veel minder waard dan het bedrijf het op de balans zet. Hetzelfde geldt voor aandelen. Ze hebben misschien lang in de opslag gelegen en zijn verouderd, dus hun waarde is veel minder dan waarvoor ze ooit zijn gekocht.

Wat is er op internet te vinden over de lener?

Het verleden van de kredietnemer is vaak de reden waarom de bank de kredietaanvraag afwijst.

Wat is de toekomstvisie van de kredietnemer?

Hier, hoe rooskleuriger hoe minder kans. Ondernemen is voor de meeste mensen hard werken. Een omzet die in een paar jaar tijd vertienvoudigd ziet er op papier mooi uit, maar is in de praktijk zeer zeldzaam.

Nog een laatste tip

Als iets je niet duidelijk is, kun je vragen stellen aan het platform. U kunt reageren op de aanvraag via capitalopmaat.nl en collincrowdfund.nl. Het is verstandig om het te gebruiken. De bank wil immers ook alles van u weten voordat u een lening verstrekt.€