Credit swapping wordt steeds belangrijker

Leningen wisselen op internet brengt geldzoekers en investeerders bij elkaar en zet de bank aan de kant als tussenpersoon. Ze heten Smava, Auxmoney, Zopa of Prosper en gaven in 2009 leningen van 20 miljoen euro aan particulieren uit.

Online geld lenen van particulieren die kredietuitwisselingen gebruiken

Een aantrekkelijke rente is een prikkel voor particulieren of beleggers om een ​​persoon voor een bepaalde periode (meestal 36 of 60 maanden) een geldsom uit te lenen. Feit is dat beide partijen het verschil, dat banken doorgaans als opslag rekenen, delen tussen de verzamelde deposito’s en de verstrekte leningen.

Aan de andere kant zullen particulieren, ondernemers en zzp’ers gunstigere voorwaarden vinden: zij betalen niet alleen een lagere rente voor geleend geld, maar ook veel onoverkomelijke belemmeringen in verband met hoge kredietwaardigheidseisen en door traditionele banken opgelegde kredietplannen. wat u moet doen voordat u een lening aangaat.

Vooral over dit formulier
geld lenen
en
geld lenen
is de persoonlijke relatie die de kredietnemer en de kredietgever met elkaar aangaan voor de duur van het contract. Beleggers laten met hun aanbiedingen zien dat ze vertrouwen hebben in de plannen van de geldzoekers. Deze persoonlijke betrokkenheid stimuleert hen op hun beurt om hun vertrouwen niet te beschamen en tijdig te betalen.

Banken verliezen posities in kredietverlening

Banken lopen daarom het risico terrein te verliezen in een aantal van hun traditionele kernactiviteiten. Aan de andere kant lopen beleggers bij het lenen van geld op Smava, Auxmoney, etc. ook het risico hun geld nooit meer terug te zien.

Kredietplatforms werken als een mix van E-Bay- en brokeragediensten. Hun succes wordt afgemeten aan het loonmoraal van de kredietnemers. Daarom wedden site-eigenaren op componenten van sociale netwerken die (hopelijk) voldoende sociale groepsdruk bevatten om te voldoen aan overeengekomen voorwaarden.

Volgens financiële experts die de ontwikkeling lange tijd hebben gevolgd, bereiken p2p-leenplatforms nog lang niet hun maximale potentieel in termen van groei en potentieel. De grotere voorzichtigheid van banken na de kredietcrisis stimuleert het lenen bij particulieren verder. En dit zou de marktomstandigheden aanzienlijk kunnen veranderen ten koste van traditionele kredietinstellingen.

Hoe bewijst u uw kredietwaardigheid?

Kredietplatforms proberen verschillende procedures zo in te voeren dat de risico’s klein zijn. Dit is hoe het is
kredietwaardigheid
geclassificeerd volgens de richtlijnen van Schufa (vergelijkbaar met BKR in ons land). Indicatie A komt bijvoorbeeld overeen met een zeer laag faalrisico. Terwijl de schaal van Schuff toeneemt tot M, accepteert Smava H als de maximale waarde.

Ook
identiteit
aantal leningzoekers wordt onder de loep genomen en zij moeten hun leningaanvraag op geloofwaardige wijze rechtvaardigen. Ook kunt u als kredietzoeker aanvullende referenties aanleveren en daarmee aanvullend bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid. Als extra “onderpand” biedt Auxmoney de mogelijkheid om de auto te gebruiken als onderpand voor schuldeisers.

Beleggers delen het kredietrisico

Daarnaast wordt het geleende kapitaal gezamenlijk geborgd tegen eventuele verliezen door middel van zogenaamde investor pools, waarbij de kredietverstrekkers vooraf een zogenaamde risicopremie betalen, afhankelijk van de mate van risico van de kredietnemers. Met andere woorden, als een van de 100 investeerders een onbetaalde claim heeft, dekken de andere 99 zijn verliezen. Dit geldt overigens alleen voor de belegging in aandelen, niet voor de verloren rente.

Daarnaast maken de platforms gebruik van gestandaardiseerde aanmaningsprocedures en bellen desgewenst professionele incassobureaus. Om het kredietrisico verder te verminderen, is het gebruikelijk om slechts gedeeltelijk in de lening te participeren en het kapitaal te verdelen over meerdere projecten.€