Credit Default Swaps: verzekering tegen faillissement

Credit default swaps worden gebruikt ter bescherming tegen het faillissement van een land of bedrijf. Beleggers handelen actief in swaps ter bescherming tegen wanbetalingen in Griekenland, Portugal, België, Ierland, Italië en Spanje. Swaps worden ook gebruikt als een vorm van beleggen. In dit geval wordt nauwkeurig gespeculeerd dat het land failliet zal gaan. Swapverkopers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s.

Een credit default swap is een contract dat wordt gebruikt om een ​​obligatieportefeuille te verzekeren. Het is een overeenkomst tussen twee partijen. Kredietrisico wordt overgedragen aan een derde partij. Beleggers hebben de mogelijkheid om te beleggen in obligaties. Op deze obligaties wordt doorgaans een bepaalde rente of winst uitbetaald. Deze obligaties kunnen zowel van bedrijven als van individuele landen komen. Beleggers kunnen dan een credit default swap aangaan. De partij waarmee ze een credit default swap aangaan, krijgt een bepaald percentage van de winst. In ruil daarvoor belooft het de derde te vrijwaren in geval van verlies.

Beleggen in credit default swaps

Het percentage dat u betaalt over het rendement op uw obligaties hangt af van de kans dat het bedrijf of land failliet gaat. Meestal lijdt u in dit geval alleen verlies op uw obligatie. In andere gevallen keert het bedrijf of de staat het geld uit of in het ergste geval niet, maar stort u het geld ook niet. Credit default swaps worden ook gebruikt als een vorm van belegging. In dat geval worden swaps afgesloten, maar zonder dat de belegger de desbetreffende bedrijfs- of staatsobligatie aanhoudt. dan wordt er gewed op het faillissement van de staat of het bedrijf. De vraag naar credit default swaps zal toenemen als een land of bedrijf failliet dreigt te gaan. In dat geval kunnen de swaps voor veel meer geld worden verkocht.

Credit Default Swaps: verzekering tegen faillissement

De handel in credit default swaps is de afgelopen decennia snel gegroeid. De handel bereikte een kortstondig hoogtepunt in de tweede helft van 2007, toen er voor meer dan 62 biljoen dollar of ongeveer 40 biljoen euro aan swaps werd verhandeld. Daarna kelderde de verkoop. Overigens zijn er ook aanzienlijke risico’s verbonden aan swaps. Dit risico wordt primair gedragen door de partij met wie de swaps worden aangegaan. Meestal sluiten ze swaps uit, voornamelijk om geld te verdienen. Deze partijen, met name banken en verzekeraars, houden er vaak te weinig rekening mee dat een land of bedrijf daadwerkelijk failliet kan gaan. Risico’s zijn soms moeilijk goed in te schatten en hebben hoge kosten als de bank daadwerkelijk failliet gaat. Zo voorspelden sommige partijen in 2008 dat meerdere IJslandse banken failliet zouden gaan. De banken Landsbanki, Glitnir en Kaupthing gingen toen failliet en de swapverkopers moesten 7 miljard euro aan kosten dekken.

Koop credit default swaps voor Griekenland, Portugal, België, Ierland, Italië en Spanje

Vanwege het risico dat gepaard gaat met het verhandelen van swaps, hebben verschillende regeringen ook geprobeerd swaps te verbieden als er geen onderliggende obligatie is. Swapshandel wordt ook regelmatig gezien als een indicator van het al dan niet failliet gaan van een land of bedrijf. Deze mogelijkheid neemt toe naarmate de handel in credit default swaps toeneemt. Tijdens de eurocrisis nam de ruilhandel tussen onder meer Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland en België snel toe. Dit gebeurde omdat veel beleggers vreesden dat deze landen failliet zouden gaan. De Centrale Bank van Griekenland veroorzaakte nogal wat opschudding door voor Griekenland default credit swaps aan te gaan. Zo speculeerde de Centrale Bank van Griekenland op het faillissement van Griekenland.€