Correcte persoonsgebonden budgettering p

U heeft recht op PGB uit uw persoonsgebonden budget. Daarna heb je nog wel de controle over je budget, maar staat het geld niet meer op je rekening en betaal je niet meer zelf. Zorgkantoor Servicecentrum PGB, onderdeel van de SVB, beheert uw persoonsgebonden budget en voordat alles goed gaat, moet u zorgcontracten op tijd hebben opgestuurd en veel zaken geregeld. Zorgkantoor SVB heeft soms grote problemen om PGB op tijd, aan de juiste mensen en correct te betalen. Er verandert veel in de zorg en dat raakt ook de persoonsgebonden budgethouder. Wat betekent dit PGB-trekrecht voor u?

U ontvangt trekkingsrechten in pgb

Heeft u PGB van de gemeente of zorgkantoor, dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de zorgaanbieders. PGB wordt niet op uw bankrekening bijgeschreven, maar op de rekening van de SVB. Uw recht daarop is een trekkingsrecht. Kortweg leenrecht betekent dat u als zorgvrager en koper het budget niet meer op uw rekening krijgt, maar het PGB-servicecentrum de administrateur is. U bent slechts budgethouder in die zin dat u de besteding van het budget beheerst. Er wordt alleen uitbetaald als u aan een aantal voorwaarden voldoet. U kunt zorgaanbieders of zorginstellingen niet meer per automatische incasso betalen. Dergelijke incasso’s en machtigingen zijn stopgezet. Als u de salarisadministratie uitbesteedt, stopt het centrum zelf incasso’s en machtigingen. U kunt nog wel vrijwillig een storting doen bij uw zorgaanbieder, maar deze wordt niet vergoed uit uw persoonsgebonden budget.

In aanmerking komen maakt het gemakkelijker, nietwaar?

Als budgethouder krijgt u te maken met leenrechten als u uw PGB ontvangt van:

Het leenrecht geldt dus niet voor het PGB dat u van uw zorgverzekeraar ontvangt, maar in andere gevallen wel. Sommigen zullen het prettig vinden omdat het beheer direct wordt uitbesteed, anderen zullen dit herroepingsrecht als een beperking van hun vrijheid ervaren. Voor de klant is het zelfs vereenvoudigd, aangezien het servicecentrum de betalingen en administratie kosteloos voor u afhandelt.

Krijg je nog steeds betaald?

Nee, u bestelt alsnog het SVB-servicecentrum om te betalen. U ontvangt maandelijks een rapportage over de status van uw budget. U krijgt een overzicht van wat er al betaald is en hoeveel budget er nog over is. Je kunt het ook online volgen. Voor velen zal het echter ook anders aanvoelen, omdat zorgvrager en cliënt niet meer zelf betalen. Het servicecentrum moet vooraf een door uw zorgaanbieder of zorginstelling ondertekend zorgcontract opsturen. Het servicecentrum controleert elk zorgcontract. U bent verplicht hierbij samen te werken met de SVB en een zorgomschrijving in te dienen, die eerst door de SVB als zorgkantoor moet worden goedgekeurd. De subsidiebeschikking wordt trouwens door het zorgkantoor of de gemeente gestuurd, dat hoef je niet zelf te doen.

Minder administratieve lasten, minder kans op fraude

Dit is de aard van de ingevoerde trekkingsrechten. De administratieve last wordt voor u minder en de overheid is dichter bij het zoveel mogelijk voorkomen van fraude. Er is een nog meer uitgesproken blik over de schouder. Bij elke betalingsopdracht controleert de SVB of de betaling correct is en voldoet aan het ondertekende zorgcontract. Zonder een geldige zorgovereenkomst vindt geen betaling plaats. Met Mijn PGB kunt u online facturen en urenstaten indienen. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig. Als je er nog geen hebt, kun je er zo snel mogelijk een aanvragen.

Bent u nog de baas over uw persoonsgebonden budget?

Heb niet het gevoel dat u niet langer de baas bent over uw budget. U beslist voor wie u zorgt en houdt uw budget bij op basis van rapporten van het servicecentrum. Het SVB-servicecentrum faciliteert en controleert, maar stuurt niet. Die controle blijft in jouw handen, en dat is maar goed ook. Geef je gegevens op tijd door aan het servicecentrum, zodat je de juiste zorg kunt krijgen. Het PGB-leenrecht wordt niet de laatste wijziging in het persoonsgebonden budget, dat staat vast. Wees dus voorbereid en verzamel waar nodig voldoende informatie om het goed te blijven doen.€