Coronacrisis en de auto-industrie

De coronacrisis verspreidde zich in het voorjaar van 2020 wild en beperkte zich niet meer tot de horeca, maar was voelbaar in alle sectoren van de economie. Hele wereld. Ook de auto-industrie is aan de beurt. De autoverkopen in Europa lijken verder te zijn ingestort. Overigens lijkt Tesla het nog beter te doen dan verwacht. In een crisis zijn er altijd winnaars. Het risico buiten de markt is de tweede coronagolf en het feit dat mensen geen geld meer hebben om een ​​auto te kopen.

Ook de crisis in de auto-industrie

Begin 2020 dacht men nog dat de corona zou barsten en buiten China, het land waar de corona-uitbraak officieel begon, nauwelijks economische gevolgen zou hebben. In 2020 werd duidelijk dat de corona niet alleen een Chinees probleem is, maar ook een mondiaal probleem. Zo hadden Brazilië en de VS in 2020 meer doden en besmettingen dan China zelf, althans volgens gepubliceerde cijfers. Corona betekent een gedragsverandering, dat wil zeggen, mensen werken meer vanuit huis, kopen minder auto’s. Ook de auto-industrie wordt niet buitengesloten.

Auto-industrie

Ook in de auto-industrie vond enige tijd voor de corona een indrukwekkende revolutie plaats. De auto-industrie verdiende meer geld met autoleningen dan met autoverkopen, wat natuurlijk vreemd en moeilijk te dragen was. Leningen leverden soms tien keer de winst op die op autoverkopen werd gemaakt. Dan is er nog een andere grote game changer: Tesla. De gewijzigde visie en het klimaatakkoord doen overheden besluiten om het gebruik van elektrische auto’s gericht te stimuleren en steden te weren van vervuilende auto’s. Dus dan:

Autoverkopen dalen

De vraag is of de traditionele auto-industrie al deze veranderingen in de loop van de tijd aankan. Alleen aanpassing kan ervoor zorgen dat voldoende bedrijven kunnen overleven. In het eerste kwartaal van 2020 werden in Europa 74% minder auto’s verkocht. In de zuidelijke landen Spanje en Italië bedroeg de daling 98%. Ook deze landen kregen te maken met fabriekssluitingen. Het relatief goede nieuws is dat er ook enig herstel op komst lijkt te zijn. Zo hebben de vereniging RAI, BOVAG en RDC bekend gemaakt dat het aantal nieuw geregistreerde personenauto’s in de eerste helft van 2020 met 30% is afgenomen. De daling is veel kleiner dan in Spanje en Italië, maar duidelijk nog steeds een enorme daling.

Financiële crisis

Corona tast de economie en ook de portemonnee van veel burgers aan. Zolang de overheid de economie blijft steunen en de werkloosheid niet te veel stijgt, hebben burgers nog steeds geld om een ​​auto te kopen of een autolening af te sluiten. Maar dit kan natuurlijk ook veranderen. Autoleningen zijn vaak huurkoopleningen, die je ook terug ziet in financiële leases. De auto dient als pand totdat de laatste cent is betaald. Als de koopkracht daalt, kunnen de rentetarieven stijgen (er wordt zoveel geld in de economie gepompt dat inflatie nauwelijks kan worden vermeden door de Fisher-verkeersvergelijking), de auto-industrie blijft achter met zijn eigen auto’s en veel gebruikte auto’s. Als gevolg hiervan zullen klanten minder snel hun rekeningen betalen, in welk geval de cashflow stopt.

De auto-industrie zit in de knel

En daarom zit de auto-industrie in ernstige problemen. De industrie moet innoveren en het lijkt niet alsof het overal tegelijk gebeurt. Consumenten stellen aankopen uit en als de economie in een recessie terechtkomt, zullen de rekeningen slechter zijn en zullen aankopen waarschijnlijk nog meer worden uitgesteld. Ten slotte stimuleert de overheid elektrische auto’s vooral met subsidies, maar die elektrische auto is niet overal verkrijgbaar. Nu wenden mensen zich vaak tot Tesla, dat natuurlijk goede zaken doet, maar weinig goeds doet voor de Europese auto-industrie en de Europese werkgelegenheid. De auto-industrie zat al in de problemen en de corona heeft het vaak alleen maar moeilijker gemaakt om te overleven.

Hoe loopt het af?

Aanpassing aan de nieuwe marktomstandigheden moet snel gebeuren, anders blijft de Europese auto-industrie straks achter.

Lees verder