Contante betaling in België: maximaal 3000 euro

Vanaf 1 januari 2014 kunnen goederen en diensten in België enkel nog cash betaald worden tot een maximum van 3.000 EUR. Tot dan gold de bovengrens van 5.000 euro. België wil dat meer betalingen elektronisch worden afgewikkeld, zodat het de betrokken geldstromen beter kan beheersen. Dit verlangen wordt vooral ingegeven door het bestrijden van zwart geld en het opsporen van crimineel geld.

Betalen met contant geld is nog beperkt mogelijk

In de afgelopen decennia heeft de Belgische overheid herhaaldelijk contante betalingen aan banden gelegd. De voorbije jaren wilde België deze maatregelen vooral gebruiken om witwassen en financiële fraude tegen te gaan. Volgens het federale ministerie van Economische Zaken zal de beperking van januari 2014 vooral voelbaar zijn bij de aan- en verkoop van auto’s, evenals in de handel in kunst en antiek. Maar bij de aan- en verkoop van goud en sieraden komt nog steeds veel contant geld voor. De buurlanden van België kennen zo’n beperking niet, wat niet goed is voor de concurrentiekracht van de Belgische handelaars.

Kasregeling is specifiek voor België

Regulering van contante betalingen in België begon in de jaren 1990 (Tobback-wet). Dit kwam door de vele gewelddadige overvallen op geldtransporten in voorgaande jaren (onder meer door Bende van Nijvel). Sindsdien gelden ook in België beduidend strengere regels voor het vervoer van geld en kostbaarheden, wat het beoogde vervoer erg kostbaar maakt.

Het Nederlandse bankwezen ontmoedigt contante betalingen

Contante consumentenbetalingen zijn echter nog steeds populair in België:

Aan de andere kant sluiten in een land als Nederland steeds meer banken hun deuren en worden geldautomaten massaal ontmanteld. Het Nederlandse bankwezen kenmerkt zich door een tweesporenbeleid:

Onthoudingsbeleid van de Belgische overheid

Waar in ons land dus een actief beleid wordt gevoerd om de banken zelf te ontmoedigen wat betreft contante betalingen, heeft de overheid in België deze rol toegeëigend. De overheid is om verschillende redenen geïnteresseerd in het verminderen van contante betalingen. Als betalingen meer elektronisch worden gedaan, zijn de betrokken geldstromen beter beheersbaar en dit heeft zijn voordelen vanuit de volgende gezichtspunten:

Om deze redenen mogen consumenten in België vanaf 1 januari 2014 geen contante betalingen meer betalen boven de 3.000 euro.

Er is geen haast om nieuwe betalingstechnologieën te introduceren

Ondanks herhaalde beperkingen op contante betalingen, zullen deze betalingen in België op lange termijn niet volledig verdwijnen, zelfs niet door de opkomst van nieuwe technologieën. Hoewel er in de toekomst een steeds breder aanbod aan betaalmogelijkheden (via internet of smartphones) zal verschijnen, ligt een massale overstap naar deze methodes in België op korte termijn niet voor de hand:

Lees verder