Consumptief krediet met variabele rente

De Wet op het consumentenkrediet (WCK) stelt dat renteverhogingen tot een maximum beperkt zijn en dat de variabele rente op consumptief krediet nooit een bepaald maximum mag overschrijden. Sinds 25 september 2009 is de Wet op het consumentenkrediet aangescherpt. Dit om consumenten verder te beschermen tegen te hoge schulden of misleidende reclame.

Maximale rente op de lening

De maximale rente die kredietverstrekkers mogen vragen is 12% plus wettelijke rente. Het staat de kredietverstrekkers dus niet vrij om rente over de lening in rekening te brengen. Per 1 juli 2009 is de wettelijke rente 4%. Daarom is de huidige maximale debetrente per 1 juli 2009 4% + 12% is 16%.

Het doel van de wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstand. Door de hoge wettelijke rente voor wie niet of te laat betaalt, wordt betalingsachterstand duurder.

Voorbeeld. Stel dat u iets koopt voor eigen gebruik tegen een aanbetaling. U komt met de verkoper overeen dat u de factuur binnen 14 dagen betaalt. Betaalt u later niet op tijd, dan mag de verkoper over de periode dat u te laat bent wettelijke rente in rekening brengen.

De wettelijke rentetarieven worden halfjaarlijks gewijzigd. De meest actuele rentegegevens zijn te vinden op de website van De Nederlandse Bank De Nederlandse Bank (DNB) Zie paragraaf: Statistiek.

Consumentenkredieten onderworpen aan WCK

De soorten consumptief krediet (vaak met variabele rente) die onder WCK vallen zijn:

Vanaf 25 september 2009 zijn alle consumentenleningen (vastgesteld door een authentieke akte) onderworpen aan de Wet op het consumentenkrediet.

Leningen/kredieten met variabele of vaste rente worden geregistreerd in het BKR. Kies of u een vaste of variabele rente wilt kiezen. Een persoonlijke lening is een lening waarbij de maandlasten niet variabel zijn en de rente wordt verwerkt in vaste aflossingen.

Een doorlopend krediet is een voorbeeld van een lening die doorgaans een variabele rente heeft.

Uitzonderingen

De maximale rente geldt niet voor kleine leningen met een variabele rente. Dit zijn de zogenaamde flitsleningen. Hieronder vallen ook sms-tegoeden. Vanwege de korte looptijd is de hoge variabele rente niet onderworpen aan het toepasselijke recht. Aanbieders van dit soort leningen rekenen geen rente, maar leenkosten, administratiekosten of andere variabele kosten, wat dit soort leningen extreem hoog maakt.

Consumentenbescherming

Consumentenkrediet kan alleen worden uitgegeven via overschrijving of bankcheque. Contant geld overmaken is niet toegestaan. De consument moet niet in de verleiding komen om te snel in een dure kredietovereenkomst te springen door naar de bankbiljetten te kijken.

De consument krijgt een langere bedenktijd voordat hij een kredietovereenkomst aangaat. In plaats van 7 dagen krijgt de consument nu (vanaf 25-09-2009) 14 dagen om het consumptief krediet te weigeren.

De naleving van wetten wordt bewaakt door de Economische Inspectie. Om de naleving van de wet te garanderen, worden extra controles uitgevoerd, met als gevolg hogere boetes voor recidive. Ook krijgt de Economische Inspectie extra bevoegdheden om snel op te treden als “kwaadwillende overtredingen” worden geconstateerd.

In reclame voor consumentenkrediet is de verplichte vermelding “Let op: lenen ook geld kost” bedoeld om de consument bewust te maken van de kosten van krediet. Je leent niet zomaar. Daarnaast is het verboden reclame te maken voor consumptieve leningen die specifiek gericht zijn op hoe makkelijk of snel je een lening kunt krijgen. Ook is het verboden reclame te maken voor consumenten met schulden.

Juridische belangen

Op 1 juli 2009 is de wettelijke rente verlaagd van 6% naar 4%. Deze verlaging heeft onder andere gevolgen voor de maximale rente die over de lening in rekening mag worden gebracht. Postorderbedrijven rekenen namelijk de maximale wettelijke rente (16%). Een termijnbetaling per postorder is gewoon een lening. Daarom wordt het ook geregistreerd in het BKR en worden betalingsachterstanden daar ook gemeld. Denk daarom goed na over wat u voor hetzelfde leenbedrag zou betalen als u een lening zou afsluiten bij iemand anders.€