Consolidatielening: hulp bij schulden

Financiële problemen kunnen om verschillende redenen ontstaan. Als u uw schulden niet zelf kunt betalen, kunt u gemeentelijke schuldhulpverlening aanvragen. Het aanbod van schuldhulpverlening is zeer divers en verschilt van gemeente tot gemeente. De prettigste vorm van schuldverlichting is een Sanering lening.

schuldhulpverlening

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kan de gemeentelijke kredietbank u helpen bij schuldsanering.

Nederland kent meerdere vormen van hulpverlening om probleemschulden te voorkomen of op te lossen. Particulieren moeten eerst proberen om de zogenaamde vrijwillige hulp te gebruiken om hun schulden af ​​te dekken. Dit betekent dat de overeenkomst gezamenlijk met de schuldeisers moet worden gesloten om tot een minnelijke betalingsregeling te komen. Als u het niet eens kunt worden met de schuldeisers, kunt u voor schuldhulpverlening terecht bij de gemeentelijke of gemeentelijke kredietbank.

Dan moet u het minimale maandelijkse schuldbedrag terugbetalen. Kredietbank hanteert hiervoor standaardbedragen; hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het standaard aflossingsbedrag. Om hulp te krijgen van een kredietbank, moet u eerst zelf proberen een betaling met uw schuldeisers te onderhandelen.

Wat u kunt verwachten van een schuldhulpverleningsbureau

Schuldbemiddeling of schuldsanering?

Schuldbemiddeling:

Bij schuldbemiddeling worden afspraken gemaakt tussen u en uw schuldeisers. U krijgt voortaan een deel van uw inkomen om in uw onderhoud te voorzien. Alles wat u verdient boven het bijstandsniveau wordt gebruikt om uw schuld af te lossen. van jou

Van schuldeisers wordt verwacht dat ze geen rente over uw schuld innen of een deurwaarder sturen. Als u zich drie jaar aan deze afspraken houdt en uw schulden nog niet volledig zijn afbetaald, hoeft u de rest niet te betalen.

betaal meer.

Schuldsanering:

Schuldsanering werkt op dezelfde manier als schuldbemiddeling, maar met deze vorm van hulp krijg je een nieuwe lening bij een kredietbank. Met deze lening worden uw schulden zoveel mogelijk vereffend. Wat overblijft van de schuld wordt kwijtgescholden.

U bent alleen de Kredietbank verschuldigd. En om het terug te betalen, moet je drie jaar van een bijstandsuitkering leven.

Revalidatie lening

Een nieuwe lening bij een kredietbank om uw schulden zo veel mogelijk af te lossen heet een aflossingslening.
Uw schuldeisers ontvangen het bedrag in één keer tegen de eindafrekening. U krijgt één nieuwe lening van een kredietbank, die u binnen 3 jaar terugbetaalt. Voor zowel de crediteur als de debiteur zijn er veel voordelen aan een leningherschikkingsproces in vergelijking met het normale afwikkelingsproces.

Voordelen voor schuldeisers:

Voordelen voor de debiteur:

Aanvraag schuldverlichting Saneringslening

Het verzoek om schuldhulpverlening moet worden ingediend bij de gemeente waar u woont.

Het aanbod van verschillende vormen van schuldhulpverlening verschilt echter van gemeente tot gemeente. Het is helaas niet mogelijk om voor een revalidatielening naar elke gemeente te gaan. Sommige gemeenten verwijzen u zelfs rechtstreeks door naar de Wet Schuldsanering Persoonlijke Schulden. Wsnp is geenszins een vriendelijk proces dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor uw toekomst.

Het lijkt onredelijk dat inwoners zich moeten melden bij de gemeente waar ze wonen, maar het aanbod van schuldhulpverlening loopt sterk uiteen. Als u in gemeente A woont, is het mogelijk dat u in uw situatie in gemeente B beter geholpen had kunnen worden. Maar u heeft geen keus en zult het moeten doen met het beperkte aanbod in uw gemeente.

Een persoonlijke lening is de meest prettige manier van schuldsanering voor zowel de schuldeisers als de schuldenaar.
Wanneer biedt elke gemeente in Nederland dit soort schuldadvies aan?