Commercieel bankalternatief voor krediet en hypotheek

De geplaagde Europese bankensector keek met een mengeling van afgunst en bewondering naar de nieuw bekende Zweedse bank Handelsbanken, die anno 2020 ook 29 vestigingen in Nederland heeft. De Zweden veroveren stilaan Europa: een weinig bekende kredietinstelling maakt furore in de bancaire wereld.

Handelsbanken bonussen geen probleem

Zweden zetten in op decentralisatie, niet op dure en almachtige centrale banken. Lokale kantoorhouders van Handelsbanken mogen veel meer beslissingen nemen dan hun concurrenten. Ze krijgen ook geen bonussen en hebben meer te melden over slecht krediet dan elders. Wie als lokale filiaalmanager de bank in de problemen brengt, moet het weer goedmaken. Handelsbanken heeft geen aparte kredietafdeling die slechte leningen beheert.

Mede dankzij deze filosofie is Handelsbanken ongeschonden uit de financiële crisis gekomen en is het een van de snelst groeiende retailbanken in Europa. Ter illustratie: elke tien dagen opent er een nieuw kantoor in Engeland. En eind 2012 werd in Maastricht de 12e Nederlandse vestiging opgericht. En in 2020 was het aantal vestigingen in Nederland al gestegen naar 29.

Een decentrale aanpak als formule voor succes

De formule van Handelsbanken gericht op decentralisatie kan als echt spannend worden beschouwd. Of, zoals de gouverneur van de Bank of England het uitdrukte: “Dit is een weg terug naar de toekomst voor de banksector.”

De belangstelling voor het Handelsbanken-model komt op een moment dat veel Europese financiële instellingen hun activiteiten aan het transformeren zijn. Ze doen er alles aan om het vertrouwen van traditionele klanten terug te winnen en hun imago, aangetast door financiële schandalen, te verbeteren. Tot 2007 zagen ze hun klanten immers vooral als potentiële doelwitten voor het verkopen van producten die ze helemaal niet nodig hadden.

Handelsbanken heeft geen staatssteun

Waar Handelsbanken aanvankelijk met enige spijt werd bekeken door de grote banken in Amerika en Engeland, heeft de financiële wereld nu ingezien dat het concept van Handelsbanken heel goed kan werken.

De Zweedse bank heeft geen agressieve verkoopmethoden en wordt momenteel beschouwd als een van de meest stabiele banken ter wereld. De formule van Handelsbanken lijkt misschien een beetje ouderwets, maar de bank heeft de financiële wereldcrisis met vlag en wimpel doorstaan, terwijl veel van haar collega’s overeind werden gehouden door belastinggeld.

Kan Handelsbanken een impuls geven aan de stagnerende kredietverlening?

Het is een publiek geheim dat de bedrijfsfinanciering al geruime tijd te wensen overlaat. Evenals het feit dat veel financiële instellingen afzien van verdere uitbreiding van hun commercieel vastgoedportefeuille. Ondernemers die willen herfinancieren of uitbreiden, staan ​​daardoor voor grote uitdagingen.

Er is veel vertrouwen in het ondernemende Nederland dat Handelsbanken deze patstelling kan doorbreken door haar aanwezigheid in Nederland uit te breiden.

Hypotheek uit Zweden, een gat in de markt?

Niet alleen het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan een flexibeler kredietbeleid. Banken moeten te risicomijdend worden om massaal hypotheken te verstrekken aan particulieren.

En de Vereniging van Eigenaren heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de concurrentie op de lokale hypotheekmarkt zwak is. We kennen slechts 4 grote partijen in Nederland, waarvan er 3 de rente in Europa niet kunnen tegenhouden, en daardoor mist de 4e (de grootbank Rabobank) de motivatie om een ​​aantrekkelijke hypotheekrente aan te bieden. Het resultaat: de hypotheekrente in ons land is veel hoger dan in de ons omringende landen.

De intrede van een Scandinavische partij op de Nederlandse hypotheekmarkt (uiteraard met een Nederlandse bankvergunning) zou een oplossing kunnen bieden.€