Collegegeld voor de tweede studie

Als student aan een hogeschool of universiteit moet je collegegeld betalen. Bij onderwijsinstellingen die door de staat worden bekostigd, betaal je het wettelijk collegegeld. De tarieven voor het tweede onderzoek zijn beduidend hoger: er wordt meestal een instellingstarief in rekening gebracht. Hoeveel betaal je voor collegegeld voor een tweede graad?

Wettelijk tarief

Het wettelijk collegegeld wordt door de overheid vastgesteld. Je betaalt het als je voldoet aan de nationaliteitseisen, als je bij aanvang van je studie nog geen bachelor- of masterdiploma hebt behaald en als je staat ingeschreven bij een bekostigde onderwijsinstelling.

Collegegeld voor de tweede studie

De situatie verandert als je de tweede studie volgt. De overheid stimuleert ander onderzoek alleen als het gaat om opleiding in de zorg of onderwijs. Daarom rekenen hogescholen en universiteiten een tarief dat in de meeste gevallen aanzienlijk hoger is dan het collegegeld, het instellingstarief. Het kan oplopen tot 10.000 euro per jaar. Hogescholen hebben het recht om hun eigen tarieven vast te stellen. Dit brengt onevenredige kosten met zich mee voor studenten die een tweede bachelor- of masterdiploma willen behalen.

Overgangsjaar collegegeld

Ook studenten met een tussenjaar zijn slachtoffer. De meeste universiteiten hebben een overgangsregime voor 2011-2012. voor het studiejaar. Studenten hebben dan de mogelijkheid om vóór een master- of schakeljaar te studeren tegen het wettelijk collegegeld.

Zorg en onderwijs

Er is een groeiend tekort aan arbeidskrachten in de zorg en het onderwijs. Er zijn bijna banen beschikbaar. De overheid stimuleert studenten om een ​​(middel)opleiding in de zorg of het onderwijs te volgen. Studenten betalen daarom wettelijk collegegeld in plaats van collegegeld.

Twee studies tegelijk

Ambitieuze studenten kunnen tegen het normale wettelijke collegegeld twee cursussen tegelijk volgen. Het risico bestaat echter dat studievertragingen leiden tot trage onderzoekslasten. Het is een bijkomend voordeel van ruim drieduizend euro bovenop het normale studiegeld.€