Checklist voor nalatenschap en nalatenschap

U kunt een testament maken voor uw eigendom, een bestaand testament intrekken of een testament vernieuwen. Wat moet er nog meer geregeld worden, wat heeft aandacht nodig? Gebruik onderstaande checklist om een ​​testament op te maken en uw nalatenschap te verdelen. Bekijk hoe u uw erfenis en nalatenschap wilt regelen. Welke clausule neem je op? Als er geen testament wordt opgemaakt bij een notaris, betekent dit automatisch dat de juridische splitsing ingaat. De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn en wat zij uit uw nalatenschap ontvangen. Wat zal het zijn? Er zijn veel soorten testamenten waaruit u kunt kiezen.

Wel of niet een testament maken?

Erfenis is de balans tussen rijkdom en schulden

Een nalatenschap is het saldo van bezittingen en schulden op het moment van overlijden. Legacy hoeft niet altijd positief te zijn. Als de erfenis negatief is, doen de erfgenamen er goed aan de erfenis af te wijzen of gunstig te aanvaarden totdat duidelijk is hoe het zal gaan. Als u bezittingen of kostbaarheden heeft, of als u bepaalde personen wilt bevoordelen of uitsluiten van uw bezit, moet u een testament maken. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u nagaan of het ook in uw geval verstandig is om een ​​testament te maken. Om een ​​testament op te stellen, moet u naar een notaris gaan die het opmaakt, het in aanwezigheid van getuigen voorleest, het testament tekent zoals u doet en dit document bewaart en registreert.

Checklist voor het opstellen, vernieuwen of herroepen van een testament en erfenis

Bij het maken van een testament kunnen in uw geval de volgende zaken van belang zijn:

Soorten testamenten waaruit u kunt kiezen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er verschillende soorten testamenten denkbaar:

Welk item kunt u opnemen in een testament?

Met een beding in het testament kunt u bepaalde voorwaarden stellen aan de erfenis en de erfgenamen. Bekende bepalingen in een testament zijn:

Veel Gestelde Vragen

Moet ik erfbelasting betalen over de waarde van de woning na aftrek van de hypotheek?Bij het erven van een woning wordt de waarde van de woning bepaald door de WOZ-waarde van de gemeente. U betaalt successierechten over de waarde van de woning minus de hypotheek op de woning.Kan ik mijn testament altijd herroepen?U kunt uw testament altijd herroepen terwijl u nog leeft. U kunt het testament van een ander niet herroepen. Als u het testament wilt wijzigen, moet u naar een notaris.Is het waar dat niet elk testament hetzelfde is en dus overbodig?Integendeel, u kunt al uw persoonlijke wensen over de verdeling van de erfenis in het testament opschrijven. U bepaalt wie wat uit uw erfenis krijgt en wat de voorwaarden zijn. Je kunt natuurlijk ook iemand meenemen.

Het testament wordt opgemaakt door een notaris

Elke situatie is anders en daarom gebeurt het opstellen van een testament vaak op individuele basis. Als u een testament wilt opmaken en een aantal punten uit de checklist wilt regelen, zoekt u best een notaris die u goed kan adviseren. Ook is het belangrijk om te weten dat niet elke notaris even duur is en daarom een ​​beetje shoppen loont. Daarnaast is er over het algemeen al een eenvoudig testament voor een paar honderd euro, en stijgt de prijs naarmate je meer in het testament wilt schrijven. Een standaard testament dat niet al te veel bedingen bevat kan ook online gemaakt worden en is ook rechtsgeldig na inschrijving.

Lees verder