Check de studiebeurs 2020/’21 & fijn

Wie in 2022 of 2023 als mbo-student uitwonend is en studiefinanciering ontvangt, krijgt een hogere (prestatie)beurs dan een thuiswonende student. Er zijn studenten die aangeven niet uit huis te wonen, maar gewoon thuis te genieten van het leven om een ​​grotere studiefinanciering te krijgen. Daar moest volgens de politici een einde aan komen. Strengere controle op studiefinanciering en boetes voor niet-ingezetenen dientengevolge, maar de controle op misbruik blijft toenemen. Dus meer kans om gepakt te worden. In het nieuwe systeem maakt het niet uit of u thuis of buitenshuis woont, zolang het adres maar correct is. Onder het oude systeem wel.

Studiefinanciering uitwonend of thuiswonend?

De hoogte van de studiebeurs is ook afhankelijk van de thuissituatie in het mbo. Door de grotere basisbeurs krijgen degenen die niet meer bij hun ouders of op het adres van hun ouders wonen meer studiefinanciering dan uitwonenden. Voor het hoger onderwijs is er geen onderscheid meer tussen thuiswonen en uitwonen. Ook is het goed om te weten dat voor de schooljaren 2022 en 2023 de bedragen aan studiebeurzen iets zijn gestegen.

Fraude studiefinanciering, misbruik studiefinanciering

Er zijn studenten die bij DUO melden dat ze niet meer thuis wonen, maar het tegendeel is waar. Er zijn er ook die een postadres opgeven om grotere bedragen te ontvangen. In de praktijk gebeurt dit regelmatig, maar heel redelijk is het niet. Dit is fraude en de overheid heeft genoeg middelen om deze fraudeurs op te pakken. DUO verbetert zelfs de fraudedetectie. DUO krijgt regelmatig tips of de gegevens van de student wekken argwaan op. Als je niet aan de eisen van DUO voldoet, loop je het risico dat je studiefinanciering wordt ingetrokken en een hoge boete wordt betaald. Zorg er dus voor dat als je op een kamer woont, dit adres ook het adres is waarop je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Zorg dat het pand aantoonbaar bezet is.

Boete voor fraude studiefinanciering

Allerlei boetes zijn mogelijk. In het ergste geval kan een boete van 100% worden opgelegd en uitgesloten van studiefinanciering. Het rapport kan ook worden ingediend bij het parket. In mildere gevallen kan de beurs worden verlaagd tot het bedrag dat bedoeld is voor thuiswonenden, maar meestal bedraagt ​​de boete naast herstel (minimaal) 50%. Zo worden vele miljoenen euro’s teruggevorderd.

Studiefinancieringsbrief van niet-ingezeten controlebrief, UC-brief

Iedereen die als niet-ingezetene studiefinanciering aanvraagt, krijgt een niet-ingezetenenbrief, een UC-brief. Deze dient binnen vier weken te worden beantwoord en met de benodigde bewijsstukken aan DUO te worden geretourneerd. Dan gaat het om:

Ook de familie in de samenzwering voor studentenbeurzen

Ook familieleden die helpen doen alsof ze ergens anders wonen, riskeren een boete. Begin er dus niet aan want de pakkans is groot. In 2022 en 2023 wordt het onderzoek naar fraude in het buitenland verder geïntensiveerd.

Lees verder