Centraal kredietregister CKP (BE)

Het Centraal Centrum voor Particuliere Leningen (CCP) is BKR in Nederland. Hier worden uw kredieten en leningen geregistreerd, zodat de bank snel kan controleren of het redelijk is om een ​​nieuw bedrag uit te lenen en of er betalingsachterstanden zijn. Bij wanbetaling kunt u maximaal 10 jaar negatief ingeschreven staan ​​in het CKP. Negatieve registratie zorgt vaak voor problemen bij het verstrekken van een nieuwe lening. Pas op dat u niet door de NBB op de zwarte lijst wordt gezet. CKP-registerconsultatie is mogelijk via internet.

Centraal particulier kredietregister

De Centrale voor kredieten aan personen maakt deel uit van de Nationale Bank van België, NBB. Zodra je een consumptief krediet of hypotheek afsluit, is de kredietverstrekker wettelijk verplicht om de belangrijkste kenmerken van het contract en je identiteit binnen twee dagen na ondertekening van het contract door te geven aan de Kredietcentrale. Ook wanbetaling of betalingsachterstanden zijn een belangrijke taak, aangezien deze binnen acht dagen na verzuim gemeld moeten worden. Wie garant staat voor de lening staat niet vermeld.

Welke leningen staan ​​geregistreerd in het CKP?

Alle particuliere krediettransacties worden gerapporteerd aan de Centrale. Ook huurkoop- en leaseovereenkomsten. Denk ook aan krediet voor privédoeleinden, zoals creditcards, postorderbedrijven, kredietlijnen op rekeningen en dergelijke. Hierop is een belangrijke uitzondering: leningen voor een bedrag van minder dan 1250 euro en met een looptijd korter dan 3 maanden worden niet geregistreerd. Kredietverstrekkers en banken zijn verplicht de centrale te raadplegen.

NBB zwarte lijst

U en uw dossier worden door de NBB op de zwarte lijst geplaatst indien:

Consulten via internet

Als u zich heeft geregistreerd en wilt weten hoe u dit moet doen, kunt u dit online controleren. Hiervoor heb je een elektronische identiteitskaart (eID) en een eID-kaartlezer nodig.

Hoe lang duurt de inschrijving in het Centraal CKP, hoe lang duurt de inschrijving?

Als er geen betalingsproblemen zijn en de lening en betaling normaal verlopen, worden de geregistreerde gegevens drie maanden en acht dagen na het einde van de leenovereenkomst automatisch beëindigd. Bij wanbetaling blijft de negatieve registratie maximaal tien jaar staan, de kredietzwarte lijst. Deze termijn kan worden verkort tot 1 jaar als u de schuld herhaaldelijk terugbetaalt. Wil je zelf je gegevens claimen, dan kan dat gratis. Als er fouten in de registratie zitten, vraag dan de bank of kredietverstrekker om de fouten te corrigeren. Als dit allemaal niet werkt, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Slot Centraal voor persoonlijke leningen

Het centraal particulier kredietregister vermeldt uw leningen in België, zolang de looptijd langer is dan 3 maanden en het bedrag hoger is dan 1250 euro. Banken moeten hier uw betalingsgeschiedenis controleren. Negatieve registratie kan problemen opleveren voor het krijgen van een nieuwe lening. U komt dan op de zwarte lijst te staan. Dan wordt een lening voor minimaal 1 jaar erg lastig. U kunt nog steeds een prepaid creditcard gebruiken. Daarnaast kun je hypotheekgeld voor andere dingen gebruiken dan alleen de financiering van je woning. Aan de andere kant kan krediethergroepering je ook helpen om uit de problemen te komen en ook een nieuwe lening mogelijk te maken. Online lenen is makkelijk met allerlei sites. Met behulp van de Santander-simulator op de Cofidis-website kunt u eenvoudig controleren hoeveel u kunt lenen en hoeveel het u gaat kosten.

Lees verder