Bureau Financieel Toezicht – toezicht op advocaten

De AFM is samen met De Nederlandse Bank verantwoordelijk voor het toezicht op financiële instellingen. De Autoriteit Financiële Markten, BFT, houdt toezicht op bepaalde vrije beroepen en dus ook op advocaten en notarissen. Een goede reden om een ​​BFT-functie te overwegen. Het aantal notarissen dat onder streng toezicht staat is inmiddels verdubbeld. Kunt u advocaten financieel nog vertrouwen?

BFT Financial Conduct Authority, wat doet het?

De Financial Conduct Authority, BFT, houdt toezicht op bepaalde vrije beroepen. Het is geboren in 1999. Dit is de opvolger van de Centrale Dienstverlening van de toenmalige Toezichthouder Notaris. Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan in het ZBO, wat inhoudt dat het enerzijds onafhankelijk is en anderzijds verbonden met de overheid. Daarom wordt het BFT gesubsidieerd door het ministerie van Justitie. BFT is gevestigd in Utrecht.

Financieel toezicht 2020 en 2021

Ten eerste houdt het BFT toezicht op circa 1.400 notarissen en 350 gerechtsdeurwaarders. U en ik moeten zo goed mogelijk beschermd zijn tegen faillissement van een notaris of deurwaarder. Daarom monitort BFT. Er moet immers vertrouwen zijn dat het geld dat aan de notaris wordt toevertrouwd en het geld dat de deurwaarder van de debiteuren ontvangt, goed wordt bewaard en volledig en op tijd aan de betrokken partijen wordt betaald. Het BFT bewaakt dit en rapporteert zijn bevindingen aan de raad of de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Brede en natte APK

Wid staat voor Wet In-Service Identificatie en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Deze twee wetten zijn vervangen en geïntegreerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), die ook in 2020 en 2021 van toepassing blijft. Witwassen maakt illegale activa legaal, maar terrorismefinanciering is geld dat wordt gebruikt om terroristische activiteiten te financieren.

Welke beroepsgroepen worden gemonitord?

Met betrekking tot de WWFT wordt het BFT gecontroleerd door vele andere beroepsgroepen, waaronder:

  1. Notaris, notarissen;
  2. advocaten;
  3. accountants;
  4. belastingadviseurs;
  5. Bedrijfseconomische adviseurs;
  6. Onafhankelijke juridische adviseurs.

De Sector Financieel Toezicht van het BFT moet toezien op de juiste, volledige opslag en tijdige betaling van de aan de notaris toevertrouwde gelden en de gelden die de gerechtsdeurwaarder ontvangt van de debiteuren aan de rechtspersonen.

Toezicht op de financiën van advocaten

De meest prominente van deze groep is waarschijnlijk de juridische groep, die in principe geen financiële dienstverlener is. Maar ook voor hen moet de administratie adequaat zijn. Grote contante betalingen aan de advocaat zijn niet toegestaan. Indien dit niet het geval is, kan een tuchtklacht worden ingediend tegen de betrokken advocaat. Om de eventuele schending van de geheimhoudingsplicht en het vooraf inroepen van het verschoningsrecht zoveel mogelijk te beperken, dienen de bescheiden en overige gegevens die de advocaat volgens de Wwft dient te bewaren in een plaats zoveel mogelijk apart. onderdeel van het dossier.

Slot

Advocaten dienen ook gedane of overwogen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden bij het Meldpunt Ongewone Transacties Zoetermeer. BFT houdt het voor ons bij.€