Boven de veertig en werkloos

Als je boven de veertig bent en werkloos, is solliciteren een vervelende klus. Vanwege uw leeftijd wordt u gemakkelijk gediscrimineerd en afgewezen op basis van deze informatie op uw cv. Wel heb je een sollicitatieplicht en wil je natuurlijk ook weer aan het werk. Hoe kom je aan een baan als je boven de veertig bent?

afwijzingen

Vaak worden oudere werkzoekenden afgewezen omdat ze ‘overgekwalificeerd’ zijn. Het betekent gewoon dat je te oud bent. Het is misschien te oud en dus te duur, maar ook dat de chauffeur veel jonger en minder ervaren is en dat de chauffeur u als een bedreiging kan zien. Een complicatie die werkgevers doorgaans niet willen.

Hulp bij toepassing

Langdurig werklozen boven de vijftig

Onder de 45-plussers is de groep langdurig werklozen het grootst. Ze hebben minder perspectief op de arbeidsmarkt. Met name laaggeschoolden boven de 45 jaar vinden geen werk meer, maar onder de hoogopgeleiden is ook het grootste aantal langdurig werklozen boven de 45 jaar.

Als je boven de vijftig bent en werkloos wordt, is het erg moeilijk om een ​​baan te vinden. Het is echter mogelijk om het gebruik van uw geld te vermijden. Een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van de WW-uitkering. Deze uitkering blijft bestaan ​​voor mensen geboren vóór 1 januari 1965. Het is een minimuminkomen dat vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering zonder afbreuk te doen aan de gelijkheid. Het kabinet is van plan de eisen aan te passen zodat de groep mensen die recht heeft op de IOAW-uitkering steeds kleiner wordt. Voor de laatste voorwaarden en het aanvragen van een IOAW-uitkering kunt u contact opnemen met UWV.

Langdurig werklozen boven de zestig

Mensen van zestig jaar en ouder kunnen na afloop van de WW-uitkering een IOW-uitkering aanvragen. Het is ook een uitkering op het niveau van de sociale bijstand zonder de kapitaalvoorraad aan te tasten. Het voordeel van deze toeslag is dat het inkomen van de partner er niet bij is inbegrepen. Voor de laatste voorwaarden en het aanvragen van een IOW-uitkering kunt u contact opnemen met UWV.

Meer sollicitatietips

Inloggen is tegenwoordig anders dan vroeger. Social media wordt veel gebruikt en een simpele sollicitatiebrief is snel aan de kant geschoven.

Lees verder