Bouwdepot: wat is het en hoe werkt het?

De vereiste hypotheek is een waarborgsom als u een nieuwe woning heeft gekocht. De bouw zal plaatsvinden tijdens de bouwperiodes. Deze bouwtermijnen worden betaald uit het op de bouwrekening gestorte kapitaal. U betaalt vanaf het begin rente over de totale hypotheek, maar u krijgt rente over het bedrag dat op het bouwdepot staat. Deze rente is vaak gelijk aan de rente die u betaalt over uw totale hypotheek. Als u uw woning gaat verbouwen, komt er soms ook nog een bouwdepot bij.

Bouwbasis en renovatiedepot

Naast het kopen van een nieuwe woning, maar ook het renoveren van uw eigen woning, kan er een bouwdepot zijn waarmee u de benodigde hypotheek kunt betalen. Hieruit worden de bouwtermijnen van nieuwbouw of renovatie betaald. Als u de rente wilt aftrekken, moet u kunnen aantonen dat u bouwt om uw woning te verbeteren of te onderhouden. De rente die op het geconverteerde deposito moet worden betaald, moet binnen twee jaar na het verkrijgen van het geconverteerde deposito worden afgetrokken, in kolom 1, indien:
thuis interesses
. Deze wordt in mindering gebracht op de rente die u ontvangt over het deposito. Als u niet binnen twee jaar rente inhoudt, wordt het resterende saldo van het inleg en de bijbehorende lening overgeboekt naar kolom 3. Dit betekent dat de waarde van het deposito wordt verrekend met het bedrag van de depositoschuld aangegeven in kolom 3.

Geen omgebouwd depot, maar een lening

Als u het verbouwde depot niet gebruikt om de verbouwing van uw woning te financieren, maar de verbouwing financiert met een lening, is de rente daarover dertig jaar aftrekbaar. Als er echter een bijleenregeling is, is de rente niet (gedeeltelijk) aftrekbaar als u een eigen woningreserve heeft. U kunt zowel achteraf als vooraf een lening afsluiten voor woningrenovatie. Ook hier moet u kunnen aantonen dat de lening is aangegaan voor de verbetering en het onderhoud van uw woning.

Lenen voordat u gaat renoveren

Door vooraf te lenen, wordt het tijdens de verbouwing geleende kapitaal niet in één keer uitgegeven. De eerste zes maanden na ontvangst van de lening kunt u rente en kosten aftrekken. Het maakt niet uit of de verbouwing al is betaald. Maar dan moet het krediet puur worden genomen voor
vernieuwing
. Uiteraard bewaart u bonnetjes en facturen van gemaakte kosten in verband met de verbouwing. De Belastingdienst kan hiernaar vragen. Het maakt niet uit met welk geld u de verbouwing betaalt (spaargeld, krediet). Maar als de verbouwing of verbetering van de woning meer dan zes maanden duurt, dan geldt de verbouwingssituatie zoals die is: na die eerste zes maanden wordt de lening als een eigenwoningkrediet beschouwd als de renovatiebetalingen zijn gedaan. .

Lenen na reparatie

Het kan zijn dat u tijdens of na de verbouwing van uw woning een lening aangaat. Het betekent dat je
renovatie financiering
voorschot met eigen geld. U kunt de rente over deze lening aftrekken, in ieder geval als u deze in de eerste zes maanden van de verbouwing heeft afgesloten. Maar alleen voor het deel van de lening dat daadwerkelijk is gebruikt om de renovatiekosten te financieren. Dit moet u kunnen aantonen met bonnetjes en facturen.

Opname van andere leningen in de hypotheek

Wanneer je een
nieuwe hypotheek
Ook is het handig om goed naar andere leningen te kijken, bijv
Consumentenleningen
. Consumentenleningen zijn leningen zoals:
persoonlijke lening
en
omzet krediet
. Mogelijk kunt u de schuld overdragen van een consumptief krediet naar een hypotheek zonder dat u naar een notaris hoeft. Je slaat twee vliegen in één klap, want je huis wordt nog getaxeerd. U kunt dan profiteren van een lagere hypotheekrente. De looptijd van een hypotheek is echter langer dan die van een consumptief krediet. Hierdoor kan het zijn dat u toch duurder uit bent door de langere rentebetalingstermijn. Dan kunt u ervoor kiezen de hypotheek eerder af te lossen of dat deel van de hypotheek korter af te lossen. Voor leningen die niet worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning is aftrek van rente en gemaakte kosten niet mogelijk, met uitzondering van hypotheken die zijn aangegaan vóór januari 1996: deze zijn vrijwel altijd aangegaan voor de aankoop van een eigen woning . Je moet nog steeds hetzelfde huis hebben.

Lees meer over hypotheken