Bouw in het eerste vak overwaarde op om de hypotheek af te betalen

Er zijn drie manieren om kapitaal aan te trekken in de eerste box van ons belastingstelsel om uw hypotheekschuld af te lossen.

De hypotheek kan maandelijks worden afgelost, maar de hypotheek kan ook gekoppeld worden aan een spaarrekening. Er wordt een bedrag opgebouwd dat in de meeste gevallen de hypotheek op de eindvervaldag zal aflossen. Deze vormen van sparen staan ​​in kolom 1 van ons belastingstelsel, aangezien huisvesting en inkomen in deze kolom worden meegenomen.

Formulier 1: Eigen Vermogensverzekering Eigen Woning (KEW)

Bij dit soort sparen wordt kapitaal opgebouwd in een verzekering. Naast de hypotheekrente wordt maandelijks een premie betaald. Deze premie kan in veel gevallen worden opgesplitst in een overlijdensrisicopremie en een deelpremie levensverzekering.

Formulier 2: Spaarrekening eigen woning (SEW)

Bij deze vorm van sparen wordt gekozen voor de opbouw van kapitaal op een geblokkeerde spaarrekening, het zogenaamde bankspaargeld. Het grote verschil met KEW is dat SEW bij een bank is ondergebracht, niet bij een verzekeraar. Vaak is een aanvullende overlijdensrisicoverzekering nodig om het risico van overlijden af ​​te dekken.

Formulier 3: Investering in eigen woning (BEW)

Deze vorm van kapitaalaccumulatie is te vergelijken met SEW. Het verschil is dat BEW verwijst naar het soort spaargeld bij een beleggingsinstelling. Deze vorm komt in de praktijk niet veel voor.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om vak 1 . in te vullen

De gebruikelijke vormen van sparen komen niet in kolom 1, maar in kolom 3 (sparen en beleggen) terecht. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, komt het tegoed in box 1. Deze box is mogelijk fiscaal vriendelijker. De termen zijn als volgt: (de lijst is gebaseerd op KEW maar kan ook vertaald worden naar SEW)

Nadelen van kapitaalaccumulatie in box 3

Als het opgebouwde kapitaal niet in kolom 1 kan worden geplaatst, zou het kapitaal onderworpen zijn aan de in kolom 3 aangegeven heffing. Het kan de grotere machten schaden. Zodra de waarde van de polis, samen met eventuele extra activa die u nog heeft, het vrijstellingsbedrag overschrijdt, moet u daarover jaarlijks belasting betalen. De vergoeding is 30 procent van het veronderstelde rendement van 4 procent. De vergoeding is 1,2 procent van de belasting over het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt.

Laten we aannemen dat de waarde van de kapitaalverzekering genoemd in kolom 3 (die niet onderworpen is aan KEW-voorwaarden) 75.000 euro is. Het bedrag wordt gebruikt om de hypotheek in 15 jaar af te lossen. Wij houden geen rekening met het vrijstellingsbedrag. De vergoeding in kolom 3 is dat jaar 75.000 euro x 1,2 procent = 900 euro. De volgende jaren moet 1,2 procent van de waarde op dat moment opnieuw worden betaald.€