Boetes voor binnenvisserij 2020: overzicht straffen

Iedereen die in het IJsselmeer of de binnenwateren vist, kan rekenen op strikt toezicht op de naleving van de geldende regelgeving zoals beschreven in de Visserijwet en de Regeling Binnenvisserij 1985. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot een boete. De hoogte van de boetes wordt jaarlijks aangepast. Wilt u weten welke boete in 2020 bij welke overtreding hoort, bekijk dan het overzicht.

Binnenlandse visserijboetes 2020

Binnenvisserij in Nederland

De regels voor het vissen in de Nederlandse binnenwateren zijn opgenomen
Regelgeving voor de binnenvisserij van 1985
. Overtredingen van een van de bepalingen van dit reglement worden bestraft met een boete. Regels zijn locatiespecifiek. Daarom is het belangrijk om vertrouwd te raken met de lokale regelgeving voor waar je gaat vissen.

Voor de visserij in de binnenwateren mag alleen het in artikel 2 van de Binnenvisserijreglementen 1985 bedoelde vistuig worden gebruikt. Dit geldt voor de volgende soorten vistuig:

Een schepnet mag alleen worden gebruikt voor het teruggooien of verplaatsen van gevangen vis.

Visa

Iedereen zonder visvergunning kan, indien nodig, een boete krijgen wegens stroperij.

boetes

Vissen in verboden wateren

In bepaalde wateren is vissen niet toegestaan. Dit geldt voor de rivieren Maas, De Lek, Neder-Rijn en Overijsselsche Vecht op een afstand van 75 meter stroomafwaarts van de dam en binnen een straal van 25 meter voor de boveninlaat van de bij de dam gelegen vispassage. Vissen in het IJsselmeer heeft een vergunning nodig.

boetes

Vissen buiten de toegestane tijd

Vissen is alleen toegestaan ​​op bepaalde tijden. Het is verboden om dit twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang te doen. Er zijn uitzonderingen voor het vissen met bepaalde soorten vistuig. Daarnaast geldt het verbod niet voor het vissen met een hengel tussen 1 juni en 31 augustus. Ook zijn een aantal wateren geïdentificeerd die niet onder dit verbod vallen (Maas, Rijn, Dordtse Biesbosch, Branbantsche Biesbosch en Hollandsche IJssel, Donge, Oude Maasje, Zuiderkanaal, Lek, Merwede en delen van de Bergsche Maas).

boetes

Kleine vissen en levend aas

Volgens de Visserijwet moet de gevangen vis een minimale grootte hebben. Als u een vis vangt die kleiner is dan deze maat, moet deze onmiddellijk worden teruggestuurd en mag deze niet worden gehouden. De minimale afmetingen zijn als volgt:

Het verbod op het gebruik van levend aas geldt voor alle gewervelde dieren (amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren). Daarom is het niet van toepassing op maden en maden.

boetes