BKR Score, een extra service van BKR

In Nederland zijn de meeste financiële en kredietinstellingen als lid aangesloten bij het BKR. Wanneer je een creditcard of pinpas aanvraagt, gespreid wilt betalen of een mobiel abonnement aanvraagt, doen zij een BKR-controle. Het BKR heeft echter nog een andere dienst die kredietverstrekkers kan helpen om de meest weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet verstrekken van krediet, de BKR Score.

Wat is BKR-score

De BKR-score is een aanvulling op de BKR-toets, oftewel een aanvulling op de informatie die een kredietverstrekker die meedoet aan de BKR standaard al uit de BKR-toetsing ontvangt. De BKR Score is daarom een ​​prima hulpmiddel voor een financiële instelling die aanvullende informatie wil krijgen om te beslissen of zij u krediet verleent.

BKR en CKI

BKR Score geeft informatie over het te verwachten risico bij het verstrekken van krediet aan een persoon. Dit risico wordt in kaart gebracht door CKI, de in het Centraal Krediet Informatie Systeem beschikbare informatie over uw leeftijd, leninggegevens en aflossingsinformatie te vergelijken met alle door CKI vastgelegde informatie. Deze BKR-indicator is altijd up-to-date omdat deze altijd wordt bepaald op basis van de meest recente beschikbare gegevens. Overigens kan de BKR-score alleen worden bepaald als je geen bijgewerkte codering hebt, dus er zijn geen constante problemen met aflossen en aflossen van leningen.

Doel van de BKR-score

De BKR Score is gelijk aan de BKR toetsinformatie die aan de aanvrager wordt verstrekt. In dit geval beoordeelt het BKR niet of de geldverstrekker of de bank iemand een lening moet verstrekken, aangezien dit alleen door de betreffende geldverstrekker wordt bepaald. Een kredietverstrekker die deze informatie opvraagt, kan dus doen wat hij wil met de gevraagde informatie. Net als bij de informatie uit het BKR-rapport is het doel van de BKR Score tweeledig. Enerzijds moet dit voorkomen dat de kredietverstrekker krediet verleent aan een persoon die mogelijk niet aan de daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichtingen kan voldoen. Aan de andere kant is het ook bedoeld om mensen te beschermen tegen te veel lenen met de daaruit voortvloeiende kosten die op de lange termijn tot financiële problemen zullen leiden.

Belang van de BKR toetsingsaanvulling

Wanneer iemand een lening aanvraagt, moet een kredietverstrekker aangesloten bij het BKR een BKR-controle uitvoeren. Op basis van de resulterende gegevens, evenals persoonlijke informatie verstrekt door de kredietaanvrager en financiële gegevens over inkomsten en uitgaven, bepaalt de kredietverstrekker of de lening wordt verstrekt of niet. De eerste vereiste om een ​​lening, krediet of hypotheek te kunnen krijgen is dat het inkomen en bepaalde vaste lasten daarvoor geschikt zijn. Als dit niet het geval is, kan de aanvraag al worden afgewezen. Bij een negatieve BKR registratie of negatieve BKR is de kans reëel dat de leningaanvraag niet wordt gehonoreerd. Als iemand een neutrale BKR registratie heeft, dus leningen en dergelijke, maar geen betalingsproblemen mee heeft, kan het voorkomen dat de kredietverstrekker nog twijfelt over het wel of niet verstrekken van een lening op basis van inkomen en bestaande kosten. Op dat moment kan de BKR Score ideaal zijn als aanvullende informatie die een breder draagvlak vormt, op basis waarvan de kredietverstrekker een beslissing moet nemen over het al dan niet overwegen van de leningaanvraag.€