BKR registreren en toch lenen: het kan

Velen zijn erg bang om de boeken van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in te gaan. Ze denken dat ze hierdoor nooit meer een lening of hypotheek kunnen krijgen. Maar dat klopt niet. Alleen mensen die bekend staan ​​als wanbetalers hebben ermee te maken. Hoe kun je lenen als je een BKR registratie hebt? En wat is de impact van BKR registratie op de leningaanvraag?

Wie staat er ingeschreven bij het BKR?

Bijna niemand weet het, maar iedereen die een gsm-abonnement, creditcard of tegoed heeft, staat in het BKR. Dat zijn dus veel mensen. Het stelt ook niets voor. Alleen als iemand het abonnement te laat betaalt of de leenrente niet op tijd betaalt, krijgt iemand de code. Zo’n negatieve BKR-code kan voor banken of andere partijen een reden zijn om geen lening of hypotheek te verstrekken. Maar we kijken altijd waarom de code is gemaakt en wanneer deze is gemaakt.

Wanneer een negatieve BKR-code?

Mensen met een betalingsachterstand van ongeveer 3 maanden krijgen achter hun naam de code A. Deze letter staat voor de schuld. Voordat dit gebeurt, krijgt de betrokkene eerst een schriftelijke waarschuwing met een betalingstermijn van 2 weken. Als het openstaande bedrag vervolgens wordt betaald, wordt achter de naam van de klant een H geplaatst, in dit geval staat de H voor invordering. Daarna duurt het even voordat iemand nog codes heeft. Pas na 5 jaar verdwijnt betalingsachterstand A volledig uit het BKR-bestand De Consumentenbond maakt bezwaar tegen het inkorten van deze termijn naar 2 jaar.

Wat te doen als u geen lening krijgt op basis van BKR-registratie?

Een persoon die een lening heeft aangevraagd en deze niet op basis van BKR-registratie krijgt, heeft recht op een schriftelijke verantwoording. Indien de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene contact opnemen met de schuldeisers. Het BKR kan zelf de gegevens in haar database niet wijzigen, dit kan alleen als de schuldeiser aangeeft dat het anders staat. Werkt een dergelijke schuldeiser niet meer, dan kan de zaak worden overgedragen aan de Geschillencommissie van de afdeling Kredietregistratie.

Het is toegestaan ​​om krediet te geven aan iemand met BKR registratie

Volgens de wet zijn banken en andere kredietverstrekkers verplicht om te informeren naar een persoon die een lening of krediet aanvraagt ​​in het BKR. Nergens staat wat ze met deze gegevens doen. Zij zijn dus niet verplicht een lening te weigeren als iemand een negatieve BKR-code heeft. Kredietverstrekkers moeten geen geld lenen aan iemand die niet kredietwaardig is (wat heel iets anders kan betekenen). Maar iemand met een hoog salaris die elke maand aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan ook een BKR-code hebben of een die 4 jaar oud is.

Partijen die veel geld nodig hebben voor een lening met een BKR code

Aangezien de lening is toegestaan, zijn er altijd partijen die willen inspringen. Maar de keerzijde is dat ze vaak hoge rentes vragen omdat ze ook een veel groter risico lopen om in gebreke te blijven op het geleende geld. Mensen met een negatieve BKR-code doen er ook goed aan om te controleren of de partij die hen geld wil lenen betrouwbaar is. Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat een lijst met op zijn zachtst gezegd twijfelachtige kredietverstrekkers.

Niet alles is bekend in BKR

Hoewel men altijd op BKR zoekt, is er ook veel dat het kredietregistratiekantoor in Tiela niet weet. Huurachterstanden en studieschulden worden daar bijvoorbeeld niet geregistreerd. En de onbetaalde hypotheek wordt al na 120 dagen in kaart gebracht.

Vooral over schulden

De Schuldenspecial biedt een breed scala aan oplossingen om uit de schulden te komen of te houden.€