BKR: Bureau Krediet Registratie

BKR is het Nederlandse kredietregister dat een elektronisch dossier bijhoudt van elke persoon die in Nederland een lening heeft afgesloten in het Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI). Wie staat er precies ingeschreven bij de organisatie? Wat is het doel van kredietregistratie? En wat zijn de gevolgen van BKR registratie?

Waarom kredietregistratie?

Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij het BKR. Dit geldt zowel voor banken als bijvoorbeeld leasemaatschappijen en postorderbedrijven. BKR is een onafhankelijke non-profit organisatie. Hun doel is niet om winst te maken, maar om te voorkomen dat mensen te veel lenen om hen te beschermen tegen problematische schuldensituaties. Het beschermt ook financiële instellingen tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen terugbetalen.

Wie staat er ingeschreven bij het BKR?

Ten eerste bevat het register persoonsgegevens:

Naast deze informatie bevat het register ook informatie over de lening of schuld. Dit geldt voor leningen met een looptijd van minimaal drie maanden die aan een particulier worden verstrekt tussen een bepaalde onder- en bovengrens. Kredietinformatie bestaat uit:

Er zijn zeven codes die worden gebruikt om informatie aan te geven, namelijk:

BKR-code Betekenis
a Late vergoedingskennisgeving: de geldschieter heeft een te late vergoeding voor de lening afgegeven
huh Herstel: Wanneer een achterstand met code A is opgebouwd, krijgt deze code H
1 Nu, nadat de schuldenlast is ontstaan, is er terugbetaling of terugbetaling van schulden
2 Het tegoed (resterend deel) is overgedragen aan het incassobureau
3 250 euro of meer is afgeschreven
4 De lener is onbereikbaar
5 Er is een preventieve betalingsafspraak gemaakt. Code 5 wordt verwijderd nadat het betalingsschema is beëindigd

Kredietverstrekkers zijn verplicht de consument vooraf te waarschuwen voordat zij de schuld bij BKR melden als betaling niet binnen het afgesproken tijdstip plaatsvindt. Voor de codes 1 t/m 5 is er geen verplichting om kredietverstrekkers vooraf op de hoogte te stellen.

Wat zijn de negatieve gevolgen van BKR registratie?

Een van de doelen van de BKR-registratie is het vastleggen van de kredietwaardigheid van mensen. Het BKR verzamelt alleen de feiten en doet geen uitspraken over het al dan niet kunnen lenen van een lening. Dus als je een negatieve BKR-registratie hebt omdat je je schulden niet of niet op tijd terugbetaalt, dan weten de bedrijven waar je van wilt lenen dat ook. De kans is dus groot dat je geen lening krijgt. Bedrijven die inzicht hebben in uw betalingsactiviteiten, beschouwen u als een risico. Dit geldt voor bankleningen, maar bijvoorbeeld ook voor het aanvragen van een creditcard. Belangrijk om te weten is dat de achterstandscode (Code A) vijf jaar zichtbaar is voor zakelijke klanten die uw dossier willen inzien. Zelfs als de vertraging (H) wordt geëlimineerd.

Uw bestand bekijken

Het is mogelijk om een ​​verzoek tot inzage in uw dossier in te dienen en indien nodig kunt u een verzoek tot correctie indienen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u een lening wilde afsluiten, maar deze niet kreeg. Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het opvragen van een bestand. Ook kunt u zien welke instanties uw zaak het afgelopen jaar hebben aangevraagd. Als een autoriteit uw zaak ten onrechte heeft geclaimd, krijgt de betreffende autoriteit een boete.€