Biometrie, de sleutel tot veilig bankieren

Met biometrie, of biometrische identificatie, kunnen mensen op unieke wijze worden geïdentificeerd op basis van persoonlijke en individuele lichaamskenmerken. Zeker in deze tijd van moderne datacommunicatie en internetbankieren wordt het aspect veiligheid steeds belangrijker. Ook in de bancaire sector lijken biometrische methoden aantrekkelijke kansen te bieden.

Pin en tan zijn niet 100% veilig

Toenemende fraude met online bankieren dwingt banken voortdurend om hun bestaande procedures voor online bankieren te verbeteren.

Nieuwe pin-and-tan-procedures worden gebruikt om de veiligheid te vergroten. Helaas gaat dit vaak ten koste van comfort en klantvriendelijkheid. Iedereen die in het bezit is van het wachtwoord of de pincode kan immers namens de betrokkene optreden en zo ongeoorloofde toegang verkrijgen. Daarom zijn pin-and-tan-systemen niet absoluut 100% veilig.

Biometrische gegevens zijn veiliger

Aan de andere kant biedt biometrische identificatie significante verbeteringen op het gebied van veiligheid, althans in de mate dat de fysiologische (passieve) en gedragskenmerken van mensen die hiervoor worden gebruikt de volgende kenmerken hebben:

Speciale vereisten voor bankbiometrie

Ook banken hebben de mogelijkheden van biometrie ontdekt en hiervoor in de bancaire sector een aantal specifieke en praktische eisen geformuleerd. Momenteel kunnen de volgende biometrische parameters worden gebruikt:

Praktische toepassingen in banken

Toepassingsmogelijkheden doen zich zowel in de consumentenomgeving als bij bankmedewerkers voor. Klanten kunnen denken aan de volgende toepassingsgebieden:

Voor interne toepassingen bij banken kunt u denken aan:

Specifiek gebruik van biometrische gegevens in het bankwezen elders

In sommige landen, waaronder Japan, Brazilië en Turkije, bestaan ​​al specifieke toepassingen. In Japan zijn bijvoorbeeld ongeveer 50.000 geldautomaten uitgerust met biometrische sensoren en gebruiken meer dan zeven miljoen klanten deze systemen, zonder bekende identiteitsdiefstal.

In ons land bevindt biometrie zich echter nog in de experimentele fase.

Biometrische beperkingen

Opgemerkt moet worden dat niet alle biometrische kenmerken universeel toepasbaar zijn. Zo heeft 11% van de mensen huidproblemen die het gebruik van vingerafdrukken kunnen beperken. En wat de ogen betreft, heeft ongeveer 1% van de Nederlanders kenmerken die een goede detectie in de weg kunnen staan.

Het is ook belangrijk op te merken dat biometrische gegevens niet mogen worden opgeslagen, anders kunnen ze het slachtoffer worden van hackers.

Kortom: veiligheid en gemak kunnen hand in hand gaan

Biometrie is een uniek en zeer interessant fenomeen dat van groot belang is op het gebied van veiligheid, vooral voor banken, vooral in de klantomgeving. En zeker als er naast veiligheid ook aspecten van gebruiksgemak worden meegewogen.

Over het algemeen zijn de kansen voor biometrie in de banksector enorm, maar er kunnen ook risico’s verbonden zijn aan biometrische methoden.€