Bindingssterkte

Een obligatie is een lening uitgegeven door een bedrijf of overheid met een vaste looptijd. Veel mensen verwarren obligaties met gewone aandelen, omdat beide op de aandelenmarkt kunnen worden verhandeld. In werkelijkheid zijn obligaties en aandelen heel anders. Dit verschil ligt in het feit dat de obligatiehouder geen mede-eigenaar is van de organisatie, maar de aandeelhouder wel mede-eigenaar van de organisatie.

Informatie

Obligaties hebben een
een bepaalde deadline
, en aan het einde van deze termijn moet de partij die de obligaties uitgeeft het oorspronkelijke bedrag (nominale waarde) terugbetalen. Bij aandelen is er geen sprake van terugbetaling en is het alsof je een onderdeel van een bepaald bedrijf koopt. Bij de uitgifte van een obligatie wordt bepaald hoeveel de obligatiehouder ontvangt (de zogenaamde couponrente).

Beoordeling

Wanneer obligaties worden uitgegeven door een bedrijf, wordt dat bedrijf in veel gevallen gewaardeerd tegen een zgn
beoordelingsbureau
. Het ratingbureau is gespecialiseerd in het beoordelen van de financiële toestand van bedrijven en kent aan elk bedrijf een bepaalde rating toe. Deze rating geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat u als obligatiehouder uw geld op de vervaldag terugkrijgt. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risico van de obligatie, hoe hoger de vergoeding (couponrente) voor de obligatiehouder.

beurs:

Obligaties kunnen worden verhandeld a
beurs:
. De marktprijs van de obligatie wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie. De nominale waarde is 100%, en als de obligatie 10% meer moet betalen dan wat oorspronkelijk op de beurs werd betaald, dan is de aandelenkoers 110%.

Bindingssterkte

De kracht van een obligatie is dat u in principe altijd de nominale waarde van de obligatie terugkrijgt. Dit gebeurt niet als het bedrijf failliet gaat. Door deze geld-terug-garantie is er in veel gevallen sprake van een laag risico. De couponrente van de obligatie is in de meeste gevallen niet erg hoog, maar is meestal hoger dan de spaarrente. Met een laag risico kunnen mensen vaak een rendement behalen dat hoger is dan de spaarrente.€