Bijzondere bijstand aanvragen

Het kan iedereen overkomen. U bevindt zich in een bijzondere situatie waarin u de noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen. Wat nu? Daarvoor is de Wet Bijzondere Bijstand (WBB). Iedereen heeft recht op bijzondere bijstand indien nodig. Hiermee kunt u deze kosten dekken. U moet aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen voldoen. De hoogte van de bijzondere bijstand en waar u deze kunt aanvragen komt verderop in dit artikel aan de orde.

Wat is de Wet Bijzondere Bijstand (WBB)?

De Wet bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen die in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moeten dekken en die zelf niet kunnen betalen. Iedereen heeft er recht op, zowel een persoon als een gezin. Het kan zijn dat u de kosten niet uit uw inkomen kunt dekken of als de algemene bijstand dit niet dekt. Met andere woorden, als uw draagkracht te laag is, heeft u daar mogelijk recht op.

Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand?

Om bijzondere bijstand te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Andere situaties

Andere situaties waarin u mogelijk recht hebt op bijzondere bijstand zijn:

Bijzondere bijstand en eigen inkomen

Het is dus niet zo dat u alleen aanspraak kunt maken op bijzondere bijstand als u al bijstand ontvangt. Daarom is er ook bijzondere bijstand voor mensen met een eigen inkomen, maar die deze kosten niet geheel of gedeeltelijk kunnen dekken. Daarna wordt er gekeken naar uw financiële mogelijkheden.

Vraag om speciale hulp

U kunt bijzondere bijstand aanvragen in uw gemeente. De gemeente bekijkt uw situatie en omstandigheden en of u aan alle voorwaarden voldoet. Die bepaalt waar je recht op hebt. Het kan het hele bedrag zijn of een deel ervan. Nadat uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beslissing over uw recht op bijzondere bijstand.

Omvang van speciale assistentie

Hoeveel u voor bijzondere bijstand kunt krijgen, hangt af van de situatie. In sommige gevallen kan een maximale beloning of richtprijs gelden. Het bedrag van de bijzondere bijstand zal nooit hoger zijn dan de werkelijk gemaakte of nog te maken kosten. Het is ook mogelijk om bijzondere bijstand in natura te krijgen. Het is niet in de vorm van geld, maar in de vorm van goederen of diensten. Het is ook mogelijk dat de gemeente bijzondere bijstand verleent als aanvullende collectieve zorgverzekering.

Taken

u moet aan alle verplichtingen voldoen als u bijzondere bijstand aanvraagt. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente de bijstandsuitkering verlagen, de periodieke bijzondere bijstand stopzetten of bijstand verlenen in de vorm van een lening.€