Bijzondere assistentie en kinderopvang (toeslag)

U kunt om verschillende redenen bijzondere hulp bij de kosten van kinderopvang aanvragen. Als u een (bijstands)uitkering ontvangt en cursussen volgt of bezig bent met re-integratie om terug te keren op de arbeidsmarkt, kunt u aanspraak maken op vergoeding van de kosten van kinderopvang. Ook als u onder het minimumloon verdient, of om medische of sociale redenen, kunt u in bepaalde situaties recht hebben op een vergoeding.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die voor het kind(eren) zorgen, moeten een bijdrage betalen die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Het deel dat overblijft wordt door de overheid terugbetaald in de vorm van kinderopvangtoeslag. In 2010 dekt de kinderopvangtoeslag de opvang van kinderen in een kinderdagverblijf en kinderopvang via een officiële instantie voor kinderopvang. U krijgt dan geen Thuiszorgtoeslag meer, die in voorgaande jaren ook via Kinderopvangtoeslag werd vergoed.

Het recht op kinderopvangtoeslag

Als u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wilt ontvangen, moet u voor de opvang van uw kinderen gebruikmaken van een geregistreerde instelling. De gemeente waar u opvang wilt bieden, houdt een lijst bij met geregistreerde voorzieningen.

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, gaat u een contract aan met een kinderdagverblijf of een kinderopvangorganisatie. U betaalt deze instelling voor toelating en onderhandelt zelf over de toeslag met de Belastingdienst.

Vanaf 2010 is het niet meer mogelijk om een ​​tegemoetkoming voor kinderopvang bij familie of kennissen te krijgen als onderdeel van de kinderopvangtoeslag.

Een vaste en inkomensafhankelijke uitkering

De kinderopvangtoeslag bestaat uit een vast deel en een inkomensafhankelijk deel. De inkomensafhankelijke uitkering wordt altijd betaald door de Belastingdienst. Ook de Belastingdienst betaalt werknemers een vast deel. Voor bepaalde groepen mensen zonder werkgever wordt het vaste deel betaald door de gemeente of het UWV. Dit zijn:

De hoogte van de kinderopvangtoeslag

Onderstaande tabel geeft de hoogte van de kinderopvangtoeslag weer. Op de website van de Belastingdienst kunt u een chequeberekening maken van de toeslagen. Het eerste kind in de tabel is het kind met de meeste opvanguren. Als het eerste en tweede kind hetzelfde aantal opvanguren hebben, wordt het eerste kind beschouwd als het kind met de laagste kosten.

Collectief inkomen inkomensgerelateerd + vaste toeslag
1e kind 2e kind ev
< €17.553 96,5% 96,5%
17.554–18.721 euro 95,0% 96,5%
18.722-19.889 euro 94,3% 96,5%
19.890-21.058 euro 93,8% 96,4%
21.059 – 22.226 euro 93,3% 96,4%
22.227–23.394 euro 92,8% 96,4%
23.395 – 24.563 euro 92,1% 96,4%
24.564–25.730 euro 91,6% 96,4%
25.731-26.987 euro 91,0% 96,3%
26.988-28.243 euro 90,5% 96,2%
28.244–29.500 euro 89,8% 96,1%

(Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2010)

Uurtarief voor formele kinderopvang

Formele kinderopvang is opvang door een geregistreerde instelling of kinderopvangorganisatie. In 2009 was het maximale uurtarief gekoppeld aan het gemiddelde uurtarief van 6,10 euro. Anno 2010 is dit niet meer het geval. Vanaf 2010 is het maximale uurtarief afhankelijk van de gekozen opvangvorm.

Uurtarief voor mantelzorg

Mantelzorg is opvang van kinderen in een niet-geregistreerde instelling. Er is geen sprake van reguliere kinderopvang waarvoor geen kinderopvangtoeslag mogelijk is. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op een in-home nanny.

Beschrijving Prijs per uur
Oppas overdag voor 1 kind € 3,50 tot € 5,50
Dagoppas voor 2 kinderen 5,50-7,00 euro
Dagoppas voor 3 kinderen 7,00 tot 9,00 euro
Huiswerk 9.00 tot 12.00 euro

(Bron: NIBUD, juli 2009)€