Bij aanvraag individuele studietoelage of inkomenstoeslag 2021

In 2021 kan de gemeente je twee interessante voordelen bieden: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Heb je een functiebeperking, studeer je en heb je recht op studiefinanciering, dan kun je individuele leertoelage aanvragen bij je gemeente. Aan de studietoelage van de gemeente zijn een aantal voorwaarden verbonden. Mogelijk bent u niet volledig en blijvend arbeidsongeschikt verklaard. Bent u geen student, dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente. Wat zijn deze voorwaarden, hebt u recht op een toeslag en voor welke bedragen?

Toeslag aanvragen bij de gemeente

Leren met een handicap

Studeren is duur, dus studenten proberen regelmatig wat bij te verdienen. De perceptie is dat jongeren met een handicap het moeilijker hebben om extra geld te verdienen en daardoor meer kans hebben om veel schulden op te bouwen dan jongeren zonder handicap. Alleen al vanwege de beperking extra schulden opbouwen wordt als onwenselijk beschouwd, dus gemeenten kunnen collegegeld toekennen.

Speciale hulp van de gemeente

De studietoelage is een vorm van bijzondere bijstand en daarom zijn er een aantal voorwaarden gesteld, die we ook terugzien bij het aanvragen van bijstand. Uw vermogen mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan de kapitaalgrens die geldt als u een bijstandsuitkering aanvraagt. In 2021 is dat 6.295 euro voor een alleenstaande en 12.590 euro voor een ouder en echtgenoten of samenwonenden. Heb je meer geld in kolom 3, dan heeft het geen zin om collegegeld aan te vragen.

Voorwaarden individuele studietoelage 2021

Naast assetverificatie gelden de volgende voorwaarden:

Aanvraag studietoelage

U vindt het aanvraagformulier op de website van uw gemeente. Na het invullen kunt u het samen met de gevraagde documenten naar de gemeente sturen. Na ontvangst van de documenten ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Binnen acht weken wordt beslist of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Hoe documenten die u moet bijvoegen:

De hoogte van de individuele studietoelage

Via de gemeente kunt u maandelijks een toeslag krijgen van 100 euro, dat is 1.200 euro per jaar. Het lijkt niet veel, maar het heeft invloed op de hoogte van de studieschuld die je opbouwt. De gemeente heeft hiervoor een budget, dus waarom zou u daar geen gebruik van maken.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Uw gemeente heeft ook een budget voor de individuele inkomensuitkering, ook wel langdurige bijstandsuitkering en minimuminkomen genoemd. Ook hier wordt een vermogenstoets uitgevoerd en worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van uw inkomen. Het bedrag kan maximaal één keer per jaar door de gemeente worden betaald:

De inkomenstoeslag voor ingezetenen in 2021 is:

Uw burgerlijke staat Premiebedrag
alleen wonen 360 euro
Alleenstaande ouders (minderjarige kinderen) 470 euro
Gezin zonder minderjarige kinderen 600 euro
Gezin met minderjarige kinderen 800 euro

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht de individuele inkomenstoeslag (voor de langetermijntoeslag) aan te vragen. Als je er recht op hebt, maak er dan op tijd gebruik van. Het streven is om binnen acht weken na het indienen van de aanvraag de resultaten in een brief van de gemeente te ontvangen.€