Bij aankoop op afbetaling en registratie in BKR

Een aankoop op afbetaling is hetzelfde als een aankoop op afbetaling. U wordt direct eigenaar, maar de gehele of gedeeltelijke koopprijs wordt pas na aankoop in termijnen betaald. Bij een negatieve BKR-registratie kunt u niet altijd op huurkoop kopen en een aankoop op afbetaling heeft ook invloed op uw BKR-registratie.

Kenmerken van aankoop op afbetaling

Koop op afbetaling is dan ook een bijzondere koopvorm, die in het Burgerlijk Wetboek als bijzondere overeenkomst is geregeld. Huurkoop is overigens een andere vorm van koop dan huurkoop, aangezien het betreffende object pas eigendom wordt van de huurder nadat de laatste betaling heeft plaatsgevonden. Een koop op afbetaling wordt meestal schriftelijk vastgelegd, want alleen dan kan de verkoper maatregelen nemen als de koper niet op afbetaling betaalt. De verkoper kan en kan een boete opleggen als remedie voor te late betaling, die hij pas van de koper kan vorderen nadat de verkoper in gebreke is gesteld. Ook is het wettelijk mogelijk dat de koper de openstaande termijnen eerder betaalt. Door alle openstaande termijnen eerder te betalen, heeft de koper zelfs recht op een vermindering van 5% van het totaalbedrag van alle openstaande termijnen.

Koop kopersfuncties tegen een vergoeding

Waarom is huurkoop een populaire manier van kopen? Voor de consument betekent dit dat hij iets kan kopen voordat hij het volledige verschuldigde bedrag heeft geïncasseerd. In die zin is huurkoop of gespreid betalen een vorm van krediet. Juridisch gezien zijn aankopen op afbetaling echter ook een kredietoptie en zijn onderworpen aan dezelfde regels als andere kredietvormen. U betaalt immers in bijna alle gevallen ook een rentevergoeding voor de nabetaling of overdracht van het verkoperskrediet. Een aankoop op afbetaling, oftewel een lening, kan meestal met de verkoper worden onderhandeld, zodat u niet naar een bank of andere kredietverstrekker hoeft te gaan, waardoor de drempel nog lager wordt. Zelfs als de verkoper dit type lening niet persoonlijk aanbiedt, stellen ze vaak een contract op zodat de primaire geldschieter het vervolgens kan verwerken.

Voordeel van aankoop op afbetaling voor de verkoper

In eerste instantie biedt de verkoper het product meestal in termijnen aan om consumenten te overtuigen die niet echt het geld hebben om de aankoop te doen. Dit arrangement wordt dan ook vaak aangeboden door verkopers van duurdere en duurzamere goederen zoals auto’s, keukens, badkamers en media. Ook voor de verkoper is dit type lening bijzonder aantrekkelijk, omdat de consument niet specifiek naar de bank hoeft om een ​​lening aan te vragen. Daarnaast verdient de verkoper veel aan dit type lening, waardoor hij de financiering in eigen hand houdt. De daadwerkelijk te betalen rente op termijnen is vaak gelijk aan of iets lager dan het toegestane maximum van 16%, zelfs als hij de lening uitbesteedt, ontvangt hij ook een aanzienlijke commissie van de belangrijkste geldschieter. De optie om op afbetaling te kopen is dus niet alleen een gunst van de verkoper!

BKR toetsing en aankoop op afbetaling

Bij het kopen op afbetaling zijn de aanbieders van deze kredietvorm in veel gevallen aangesloten bij het BKR. Dit betekent dat ze, voordat ze je dit type lening aanbieden, eerst een BKR-check moeten doen. Als u een negatieve BKR-registratie heeft, kan dit betekenen dat u geen krediet krijgt. De kans op financiële problemen bij het aangaan van een nieuwe lening is namelijk te groot. Uiteraard is deze beslissing afhankelijk van het beleid van de specifieke kredietverstrekker en de achtergrond van uw negatieve BKR registratie.

Registratie aankoop op afbetaling in BKR

Bij het sluiten van een koopovereenkomst op afbetaling met een instelling die is aangesloten bij het BKR, wordt deze kredietovereenkomst geregistreerd bij het BKR. Dit geldt overigens niet voor alle gevallen, want als het bedrag lager is dan 500 euro of de periode waarin alles wordt afbetaald korter is dan 3 maanden, dan is registratie in BKR niet verplicht. BKR-registratie is op zich geen probleem, zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Mochten er echter betalingsachterstanden optreden en de kredietverstrekker meldt deze onder de voorwaarden bij BKR, dan wordt uw naam gecodeerd. Ook wel negatieve BKR of negatieve BKR registratie genoemd, dit kan op de lange termijn voor problemen zorgen als je ooit een lening of hypotheek wilt afsluiten. Sluit dus geen huurkoopovereenkomst als u kunt verwachten dat het voldoen aan uw betalingsverplichtingen een probleem gaat worden!

Is het verstandig om op afbetaling te kopen?

Op de vraag of het verstandig is om op afbetaling te kopen of gespreid te betalen, is geen eenduidig ​​antwoord te geven. In dit verband zijn echter enkele punten het overwegen waard, namelijk: