Bezuinigingen: wat gaat u zien in 2020 en 2021?

Bezuinigingen en bezuinigingen kunnen door politici op een sluwe manier worden ingevoerd. In het eerste jaar merkt de burger niet veel, maar na een paar jaar staan ​​de bedragen nog op papier. Per ongeluk of opzettelijk? Denk aan het afschaffen van de Wet Hillen, het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek, het afbouwen van de gootsteensubsidies, een latere AOW-leeftijd. De geleidelijkheid lijkt minder pijn te doen. Totdat na een tijdje grote groepen van de bevolking er last van krijgen. De opeenstapeling van bezuinigingen kan de portemonnee van burgers hard raken. Zelfs één belastingverlaging doet niet alleen de bezuinigingen teniet die elk jaar blijven bestaan ​​en groeien.

Politici voeren bezuinigingen graag geleidelijk in

Politiek Den Haag bezuinigt, maar graag geleidelijk

Een bekende beleidsaanpak is het geleidelijk invoeren van bezuinigingsmaatregelen, het zogenaamde ‘groeimodel’. De maatregelen zullen pas op een datum ver na de komende verkiezingen volledig worden uitgevoerd. Dit lijkt op korte termijn redelijk totdat grote groepen burgers gaan klagen en protesteren. Er zijn veel voorbeelden van deze methode. In het eerste jaar is het effect nog klein, maar na een paar jaar doet het echt pijn. Een paar voorbeelden maken dit duidelijk.

Uitfasering van subsidies voor gootstenen

Vele jaren geleden (in de tijd van minister-president Kok) is besloten om de gootsteensubsidie ​​voor een grote groep Nederlanders geboren na 1962 met ruim 6% per jaar terug te brengen tot nul. De reductie komt dan langzaam op gang, maar is na 16 jaar (in 2023) helemaal nihil.

Verlaging AOW-uitkering

De AOW-partnertoeslag is in 2015 stopgezet vanwege de instroom van nieuwe AOW-gerechtigden. Degenen die al AOW hadden en partnertoeslag voor hun partner ontvingen hadden hier geen last van, maar steeds meer AOW-ers krijgen ondanks een jongere partner geen toeslag meer. En het kan om grote bedragen gaan. De maximale uitkering is 9.000 euro per jaar, dus na vijf jaar gaat er 45.000 euro verloren. Toen oud-premier Coke ermee op de proppen kwam, zullen velen gedacht hebben “het is nog ver weg”. In 2020 en 2021 zullen we beter weten.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Er is veel veranderd wat invloed heeft op uw hypotheek. Zo is de hypotheekrenteaftrektermijn voor bestaande hypotheken beperkt tot 30 jaar. Die 30 jaar lijken nog ver weg, maar in 2020 en 2021 is dat niet zo. Iemand met een eerste hypotheek op 1 januari 2008 heeft in 2021 nog maar 16 jaar. Hypotheken worden vaak voor 30 jaar afgesloten zonder te beseffen dat er de laatste 8 jaar geen aftrek mogelijk is. Dit zal grote groepen van de bevolking treffen, aangezien het aantal mensen dat hun hypotheek volledig heeft afgelost relatief beperkt is. Anno 2020 valt op dat meer mensen zich er zorgen over maken.

Hypotheekrenteaftrek lager

Het tarief waartegen je hypotheekrente mag aftrekken zou dalen, zeker voor hogere inkomens, een jaarlijkse verlaging van 0,5% is bedacht. Totdat het kabinet-Rutte 3 besloot de jaarlijkse bezuiniging te verzesvoudigen naar 3%. In 2020 is deze maximale aftrek nog maar 46%, in 2021 is dit 43%. Een geleidelijke verlaging van 0,5% lijkt geen kwaad, maar 3% minder per jaar is een ander verhaal. Steeds meer mensen zullen er in versneld tempo last van krijgen.

Rutte trok Wet Hillen in 3

Wie geen of weinig hypotheek heeft, zal meer belasting moeten betalen als de wet Hillen wordt ingetrokken (Rutte 3). Volledige annulering bleek een brug te ver (te veel weerstand). Het was dus een uitfasering over dertig jaar, maar niemand gelooft echt dat het dertig jaar zal duren. Uiteindelijk werd ook die toezegging gedaan voor een lagere hypotheekrenteaftrek en daar werd de versnelde hypotheekrenteaftrek werkelijkheid.

Het verhogen van de AOW-leeftijd levert geld op voor de staat

We moeten allemaal later met pensioen als het aan het kabinet ligt. Elk jaar duurt het langer. In 2020 en 2021 zitten we al op 66 jaar en vier maanden. De stijging is geleidelijk. Het lijkt minder pijnlijk en het is onwaarschijnlijk dat jonge mensen er last van hebben. Maar twee jaar later met pensioen gaan is een harde greep op je portemonnee (voor jong en oud), een inbreuk waar je je nauwelijks op kunt voorbereiden als je pensioen opdoemt.

Het eigenwoningforfait en het eigenwoningforfait stijgen

De toenmalige minister Boss kondigde ooit aan dat hij vanaf 1 januari 2009 het maximum van de voorwaardelijke huurwaarde zou afschaffen. Het zou alleen de zeer rijken treffen en daarom acceptabel zijn. Volgens makelaardij NVM omvat de regeling al zo’n veertigduizend woningen. En de stijgende huizenprijzen zullen binnenkort veel meer mensen treffen. Ook veel ouderen met een laag pensioen die al moeite hebben om in hun eigen huis te blijven wonen. Door thuis te blijven, besparen ze veel geld aan zorg, maar als ook zij de enorme verhogingen moeten betalen, moeten ze hun huis uit. Daarom is het geen verstandige keuze om alleen naar de waarde van de woning te kijken. Bovendien komt er voor iedere huiseigenaar een grotere belastingverhoging (lagere hypotheekrenteaftrek, intrekking Wet Hillen). Denk ook aan de WOZ-waarde, die jaarlijks wordt aangepast.

Inkomsten uit overtollige posities zijn beperkt

In 2020 dalen de tarieven van de individuele inkomstenbelasting, terwijl de aftrekpost steeds minder opbrengt naarmate de rente waarvoor ze mag dalen daalt, en zelfs sneller dan de verlaging van de belastingtarieven. Naast de hypotheekrenteaftrek zullen giften, scholingsuitgaven en alimentatie leiden tot een veel kleinere belastingteruggave. Dit evenement wordt gespreid over meerdere jaren. In 2020 is maximaal 46% aftrek mogelijk.

Slot

Voor de burger is het niet altijd gemakkelijk om bezuinigingsmaatregelen waar te nemen. Soms lijkt het nog ver weg of wordt de maatregel zo geleidelijk ingevoerd dat het effect de eerste jaren relatief beperkt is. De regels, die in eerste instantie gelden voor een kleine groep, zullen op een gegeven moment voor steeds meer Nederlanders gelden. Alle soorten schema’s beginnen klein, groeien vanzelf uit tot grote groepen mensen. Dan is het vaak al te laat, want het wijzigen van de maatregel kost de schatkist te veel geld.

Lees verder