Bewaar de appel voor de dorst

Het is belangrijk om van sparen een gewoonte te maken. Als je denkt dat je het sparen onder de knie hebt, kun je overstappen van een kortetermijnplan naar een langetermijnplan.

Opmerking

Deze tips zijn louter informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke persoonlijke situatie is anders. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële keuzes. De website van het NIBUD (www.nibud.nl) is een goede bron van informatie. Vraag bij problemen hulp aan gekwalificeerde en betrouwbare adviseurs.

Dat is wat gewoontes doen!

Het veranderen van slechte gewoonten in goede gewoonten duurt zes weken tot drie maanden. Maak gewoon van sparen een absolute prioriteit. Als u slechts één euro per dag bespaart, bespaart u in één jaar driehonderdvijfenzestig euro. Binnen twee jaar loopt het op tot zevenhonderddertig euro. Na vijf jaar is het al: achttienhonderdvijfentwintig euro. Dus we kunnen doorgaan. Een euro per dag levert je over veertig jaar veertienduizend zeshonderd euro op. Nu kost een kopje koffie op het terras al snel twee euro. Dus één kopje koffie per dag minder in café of restaurant scheelt je in veertig jaar zo’n 30.000 euro. Zo kunnen ogenschijnlijk kleine besparingen op de lange termijn tot aanzienlijke bedragen leiden. Voor dertigduizend euro koop je een mooie auto. Dus draai je neus niet op voor een kleine besparing. Dit bespaart u op de lange termijn serieus geld.

Bepaal je doel

Wat wil je bereiken met je spaargeld? Hoe specifieker je doelen zijn, hoe groter de kans dat je slaagt! Je hersenen zijn gewoon zo ontworpen. Als u een nieuwe auto wilt kopen, moet u daarom vaak uw bestemming visualiseren. Schrijf het bedrag op dat de gewenste auto kost. Kijk zo vaak mogelijk naar de foto van de auto die je wilt hebben. Schrijf niet alleen het totaalbedrag van de auto op, maar verdeel het in verschillende mijlpalen. Verdeel eerst het gewenste eindbedrag over de jaren. Ga dan naar maanden en dan naar dagen. Stel dat u tien euro per dag kunt besparen. Het klinkt niet als veel. U kunt ontmoedigd raken en denken dat u uw uiteindelijke doel nooit zult bereiken. Maar tien euro per dag is ongeveer driehonderd euro per maand. Het is zesendertighonderdvijftig euro per jaar.

Kies je prioriteiten

Wat vind jij nu echt belangrijk?

Weet je zeker dat je wilt opslaan? Zoals gezegd stel je je einddoel vast en snijd je de gewenste hoeveelheden in dagelijkse hoeveelheden. Een euro per dag klinkt ook goed voor jongeren. Maak dan een prioriteitenlijst. Zonder dak boven je hoofd en beschut tegen de kou is het moeilijk om op lange termijn een stabiel inkomen te verdienen. Betaal dus altijd je vaste lasten. Betaal dan zelf. Zet standaard tien procent van uw inkomen op een aparte spaarrekening. Ga dan aan de slag met het resterende geld. Vind je het nodig om de mode altijd goed te volgen? Het is belangrijk dat je jezelf niet zielig vindt. Dan is de kans dat je je uiteindelijke spaardoel haalt niet heel groot. Schrijf uw budgetbedragen op. Dus als je voor mode kiest, is dat prima. Spreek dan met jezelf af hoeveel je er maandelijks aan kunt besteden.

Nestei

Als je geld wilt sparen voor een nestei, kun jij alleen bepalen welk spaarbedrag jou gemoedsrust geeft. Het NIBUD adviseert een buffer van zes maanden. Dus als je de helft van je jaarsalaris op een spaarrekening hebt staan, kun je flinke tegenslagen opvangen. Dan heb je lucht over voor de voordelen. Als je bijvoorbeeld over tien jaar een grote wereldreis wilt maken, kun je daar nu geld voor sparen. Dan is de reis, wanneer er gelegenheid is om voor langere tijd te vertrekken, niet meer zo’n groot gemis.€