Beurswijsheid: verkopen in mei, september

Een algemene investeringswijsheid is: “Verkoop in mei en ga weg, maar vergeet niet terug te komen in september”. In de praktijk blijkt deze wijsheid vaak te kloppen.

Wijsheid kan worden uitgevonden, maar in de praktijk blijkt het vaak mis te zijn. Je vraagt ​​je altijd af of het slechts een illusie of bijgeloof is of dat het een realiteit is. Een Amerikaanse econoom heeft de correlatie bestudeerd tussen de Standard & Poors 500 Amerikaanse aandelenindex en willekeurige andere markten. Door te kunnen verbinden is het wellicht mogelijk om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van financiële markten.

Er lijkt een verband te zijn met de productie van boter in Bangladesh. Het laat zien dat er een verschil is tussen toeval en wijsheid.

Verkoop in mei en vertrek, maar vergeet niet terug te komen in september

In de praktijk blijkt wijsheid vaak te kloppen. Experts kunnen dit op verschillende manieren uitleggen. Er zijn enkele beursjaren waarin wijsheid niet werkt, maar de meeste beursjaren wel. Robeco heeft gekeken naar de jaren 1988 tot en met 2010 en gekeken naar de winst. In de periode mei tot en met oktober was het gemiddelde rendement in deze periode 1,7 procent. In de periode van oktober tot mei stegen de prijzen met gemiddeld 11,2 procent.

Toelichting: Geen risicovolle posities tijdens de vakantieperiode

Een logische verklaring zou kunnen zijn dat beleggers geen risicovolle beleggingen in hun portefeuille willen hebben als ze op vakantie gaan. Ze kunnen gebeurtenissen tijdens de vakantie niet voorspellen. Voorraden worden voor de feestdagen verkocht en er zal minder vraag naar voorraden zijn, waardoor de prijzen dalen.

Toelichting: Optimisme over het nieuwe investeringsjaar

Aan het begin van het jaar zijn beleggers positief gestemd en hebben ze hoge verwachtingen voor het nieuwe jaar. In de loop van het jaar kunnen de door de bedrijven gepubliceerde resultaten het optimisme verminderen. Daarnaast kan het ook een boekhoudkundige reden hebben om aan het eind van het jaar en aan het begin van het jaar meer te kopen en te verkopen. Meer transacties leiden vaak tot hogere prijzen

Uitleg: Een self-fulfilling prophecy

Zodra veel beleggers bepaalde wijsheid gaan geloven, zullen ze ernaar handelen. Bij twijfel zullen beleggers waarschijnlijk besluiten hun aandelen in mei te verkopen. Als beleggers dit massaal doen, gaat de theorie inderdaad op. Dit is vergelijkbaar met huizenprijzen. Zolang iedereen blijft zeggen dat de huizenprijzen zullen blijven dalen, zullen ze dat ook doen. Mensen gaan ernaar handelen.

Jaren waarin de zomer de beste periode was

In het verleden zijn er meerdere jaren geweest waarin de hoogste (of minst negatieve) rendementen in de zomer werden behaald. Het laatste voorbeeld was 2008 en 2009. In deze periode daalden de prijzen fors, maar de zomermaanden waren de beste maanden. Zelfs tijdens de crisisjaren van de jaren dertig waren de zomermaanden de beste maanden voor beleggers.€