Betalingsachterstand hypotheek

Steeds meer huiseigenaren lopen achter met hun hypotheeklasten. Snellere bankinterventie betekent dat er meer huizen worden geveild en dat gezinnen worden uitgezet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat banken meer moeten doen om betalingsproblemen te voorkomen.

Het aantal wanbetalers neemt snel toe

Het aantal gezinnen dat problemen heeft met het op tijd betalen van hun hypotheek neemt snel toe. In januari 2013 meldde het BKR ruim 77.000 wanbetalers. Dit zijn mensen die minimaal vier maanden te laat zijn met hun betaling. Een verontrustende ontwikkeling.

Banken moeten alerter zijn op te late betalingen

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) luidde de noodklok en onderzocht 14 hypotheekverstrekkers over de aard van de problemen en de afhandeling ervan.

De AFM vindt dat banken nog meer aandacht moeten besteden aan hun klanten als er schulden dreigen. In sommige gevallen is het nodig om alle relevante informatie bij de opdrachtgever op te vragen, zoals de laatst bekende WOZ-waarde van de woning en actuele inkomensgegevens. Bij een verhoogd risico dient ook een herziening van de opbouw van de hypotheek te worden besproken.

Flexibele contracten als belangrijke oorzaak van betalingsachterstanden

Een van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de hypotheekachterstand is het flexibele contract. Steeds meer mensen hebben te maken met (korte) periodes van werkloosheid en de daarmee samenhangende (tijdelijke) inkomensderving. Hoewel gemeenten hun best doen om het aantal huisuitzettingen terug te dringen, blijft de situatie zorgwekkend.

Niet elke betalingsachterstand is problematisch

Het aantal gevallen van gedwongen verkopen in ons land overschrijdt de 2.000 per jaar. Begin 2013 stelde het BKR dat 1% van alle huiseigenaren een hypotheekschuld heeft voor minimaal 120 dagen. Ook moet worden opgemerkt dat niet elke betalingsachterstand automatisch als problematisch wordt beschouwd en niet elke betalingsachterstand leidt tot huisuitzetting.

schuldhulpverlening

Gemeenten zijn vaak aangesloten bij de belangenvereniging van schuldhulpverleners NVVK. Vanuit de NVVK informeren schuldhulpverleners en banken regelmatig over het adviseren van huiseigenaren bij betalingsachterstand:

Wat kan schuldhulpverlening betekenen?

Als mensen met schulden hypotheekadvies aanvragen, moet die hulplijn zich doorgaans houden aan de NVVK-gedragscode. Als de schuldenregeling enige kans van slagen heeft, wordt dit uiteraard met de schuldeisers besproken. Maar het hangt natuurlijk van de schuldeisers zelf af of zij akkoord willen gaan met een gedeeltelijke terugbetaling van hun vorderingen en uiteindelijk een eindafrekening voor het restant. Indien niet alle schuldeisers daartoe bereid zijn, wordt de schuldenaar geïnformeerd over de mogelijkheid om een ​​aanvraag in te dienen bij de Wet Herstructurering Persoonlijke Schulden (WSNP).

Als er naast de hypotheekschuld nog andere acute schulden zijn, staat de NVVK-gedragscode niet toe dat u de hypotheekschuld alleen aflost. Alle schuldeisers moeten gelijk worden behandeld.€