Betaling van schulden ex-partner

Wat moet ik doen als de bank mij toestaat de schulden van mijn ex-partner te betalen? Vaak wordt de lening op twee namen aangegaan, of is de partner door het huwelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

De meeste echtelijke partners zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, alle eigendommen en alle bezittingen behoren aan beide toe. Zolang er gezamenlijk vermogen is, kunnen beide partners ook aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de ander is aangegaan. Samenwonende partners houden meestal elk hun eigen vermogen en schulden. De persoon die de lening aangaat, moet ook de kosten dekken. Banken laten vaak een partner meetekenen bij een lening. Zo kan bij samenwonen ook de partner aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schuld.

Wat betekent hoofdelijke aansprakelijkheid?

De leningverstrekker kan de schuld incasseren bij de hoofdelijk aansprakelijke personen. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele schuld. De bank kan voor het volledige bedrag één van de partners benaderen. De bank zal proberen het geld terug te vorderen van de contractant. Als dat niet lukt, kan de bank de ander gewoon hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de gehele schuld.

Volledige betaling van de schuld en verhaal van de ex-partner

De bank hoeft niet de helft van de een en de rest van de ander te verhalen. Een ex-partner die een schuld heeft kwijtgescholden, kan de ex-partner aanklagen voor de helft van de schuld. In de praktijk kan dit een lastige kwestie zijn. In het geval dat de ex-partner zijn deel niet wil betalen, is dit moeilijk afdwingbaar. U kunt proberen uw geld legaal terug te krijgen, maar door de hoge kosten gebeurt dit vaak niet. Als de helft van de schuld niet kan worden geïnd, blijft één ex-partner met de hele schuld over.

Ook de hoofdverantwoordelijke krijgt inschrijving in het BKR

Negatieve registratie in BKR kan niet alleen worden verkregen door degenen die een lening hebben afgesloten. Bij wanbetaling kan ook een negatieve BKR registratie worden verkregen door de wederpartij die hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele schuld. Afhankelijk van het type registratie kan een negatieve naambevestiging ernstige gevolgen hebben.

Hoe om te gaan met de hoofdelijke aansprakelijkheidsschulden van de ex-partner?

In dergelijke situaties is de beste oplossing om de schulden af ​​te lossen. Allereerst moet er voor deze schulden een gezamenlijke oplossing worden gevonden. Als de ex-partner niet verantwoordelijk is voor de reden, moet de andere partner de schulden terugbetalen. De dienstverlener heeft het recht om vorderingen te incasseren bij een van de contractpartijen. Na aflossing moet de ex-partner nog wel zijn deel betalen, maar dat zal vaak moeilijk te recupereren zijn.

Onderhandelen over een terugbetalingsregeling met de bank

Als het niet mogelijk is om de maandelijkse betalingen te dekken, moet de betalingsprocedure worden overeengekomen met de bank. Het is belangrijk om betalingsproblemen in een vroeg stadium met de bank te bespreken. Als er een aantal maanden spaargeld is opgebouwd, zal het moeilijk zijn om een ​​realistische betalingsregeling overeen te komen. Het probleem is vaak dat ex-partners de schulden van de ex niet willen overnemen. In de praktijk is het verstandiger om eerst schulden te verrekenen om meer schulden en BKR registratie te voorkomen.€