Betaaltransacties zijn niet voor iedereen even toegankelijk

Er is de afgelopen decennia veel veranderd om onze samenleving voor iedereen toegankelijk te maken. Helaas gebeurt dit nog niet op alle vlakken volledig waardoor een groep mensen nog niet volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De beschikbaarheid van betalingssystemen blijft in verschillende situaties een probleem. Hoewel er ook op dit gebied veel verbeteringen zijn, hebben kwetsbare groepen vaak het gevoel dat er niet genoeg naar hen wordt geluisterd.

Probleem in kleine dorpen met betalingsverkeer

Het pinnen is enorm gegroeid en veel financiële zaken worden via internet afgehandeld, waardoor banken filialen zijn gaan onteigenen en geldautomaten zijn verdwenen. Vooral in kleine dorpen ontbreekt het mensen soms aan service dicht bij huis of de mogelijkheid om met een pinpas in de buurt te betalen.

Betaalmethoden en kwetsbare ouderen

Nieuwe betaalmethoden kunnen voor sommigen echter ook voor problemen zorgen. Pinpassen en internetbankieren zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Maar zo duidelijk als het gebruik ervan voor de een is, is het niet beschikbaar voor de ander. Kwetsbare groepen hebben moeite om toegang te krijgen tot deze moderne betaalmethoden. Elektronisch betalingsverkeer in winkels is een obstakel voor slechtzienden. Ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking of ouderen is deze vorm van betalen niet altijd even gemakkelijk. Ook ambiguïteit en vormgeving spelen daarin een belangrijke rol.

Verschillen tussen modellen en systemen

Betaalautomaten zijn er op allerlei manieren, zowel in Nederland als in het buitenland, en dat maakt het voor blinden en slechtzienden er niet makkelijker op. Ook het aantal te nemen stappen varieert vaak en de volgorde van deze stappen is niet altijd hetzelfde. Als de positie van de fix-knop en de ok-knop telkens anders is, kunnen er snel fouten worden gemaakt.

Organisaties pleiten voor betere toegankelijkheid

Gelukkig zijn er meerdere organisaties betrokken bij het verbeteren van de toegankelijkheid en toegankelijkheid.

MOB, LVKK en VNG

MOB (Maatschappelijk Overleg Betalen) heeft een speciale taskforce opgericht om toegankelijkheids- en betaalbaarheidsproblemen aan te pakken en aan te pakken. Ook is er een samenwerkingsverband tussen MOB en LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), die gezamenlijk de folder “Betalingsdiensten: voor iedereen toegankelijk” hebben ontwikkeld, die ook in grote letters verschijnt. Braille schrijven en spreken.

ANBO

ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) is een andere instelling die zich inzet voor het oplossen van knelpunten op dit gebied. Het doel van deze vereniging is om zowel de collectieve als de individuele rechten van haar ongeveer 180.000 leden boven de 50 te verdedigen.

CG-bord en platform VG

De CG-Raad behartigde de belangen van haar leden en zorgde ook voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zaken die te maken hebben met het betalingsverkeer. Zij heeft deze taak sinds januari 2014 voortgezet na de fusie met Platform VG.

Union KBO, PCOB, NVOG en NOOM

De grootste organisatie op dit gebied, die zich ook inzet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer, is de Unie KBO, met in totaal ruim 300.000 leden. In samenwerking met organisaties

In PCOB, NVOG en NOOM richten ze zich op kwetsbare ouderen.

CSO

Ook TSO’s maken zich zorgen over de toegankelijkheid en wijzen erop dat ouderen niet vergeten mogen worden als het gaat om de steeds verdergaande digitalisering van het betalingsverkeer.€