Betaalt u te veel op uw lening?

De rentetarieven voor leningen lopen sterk uiteen. Een te veel betaalde lening kan eenvoudig worden overgezet naar een goedkopere bank. Een lening oversluiten is eenvoudig en kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Bij leningen die voor een langere periode zijn verstrekt, kunt u mogelijk flink besparen door de lening over te sluiten. Dit zal met name het geval zijn als de rente na sluiting is gedaald. U kunt de overdracht financieren door een goedkopere lening af te sluiten.

Een groot verschil in rentetarieven

Bij het aangaan van een lening hoeft u niet in de standaard modus naar uw bank te gaan en de lening direct af te sluiten. Ten eerste is het verstandig om de rentetarieven online te vergelijken. Bij de ene bank moet je misschien 9% betalen, maar bij een andere moet je voor dezelfde lening 6% betalen.

Kan ik de lening overdragen?

Bij de meeste leningen kunt u de lening in één keer terugbetalen. Je kunt dus een nieuwe lening afsluiten en het geld gebruiken om je andere lening terug te brengen tot nul. Na aflossing van de herwaarderingslening moet u deze ook direct stopzetten, anders blijft deze ingeschreven bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Als u maar een deel kunt aflossen, kunt u elk jaar maximaal aflossen om geleidelijk uw doel te bereiken.

Is overstappen altijd mogelijk?

De eerste vereiste is dat een goedkopere bank bereid is u een lening te verstrekken. De bank gaat na in hoeverre de gewenste lening geschikt is voor uw persoonlijke situatie en in het bijzonder voor uw inkomsten en uitgaven. Ook zal de bank uw gegevens opvragen bij het BKR. Als u in het verleden een betalingsachterstand heeft gehad, kunt u deze laten registreren. In dat geval zal de bank geen lening willen verstrekken.

Vergelijk niet alleen rentetarieven

Bij oversluiten is het verstandig om niet alleen op de rente te letten. Ook moet u speciale aandacht besteden aan de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt. Hoe werken aanvullende terugbetalingen? Wat gebeurt er met de lening als u overlijdt? Natuurlijk zal in de meeste gevallen de mate van interesse van belang zijn.

Een hypothecaire lening meefinancieren

Een mogelijkheid is om de lening over te hevelen naar een andere hypotheek. Het voordeel van een hypotheek is een veel lagere rente in vergelijking met een conventionele lening. Dit komt doordat de hypotheek onderpand heeft in de vorm van een huis. In het verleden werden veel leningen op deze manier aangegaan, maar banken zijn voorzichtiger geworden. Ook als er veel overwaarde in de woning is, zullen banken de hypotheek niet meer willen overnemen.

Vermijd creditcardleningen en rekening-courantkredieten

Een creditcard biedt gemak, maar er zijn ook nadelen. Om te voorkomen dat u een torenhoge rente moet betalen, moet u het saldo op tijd opruimen. In bijna alle betaalrekeningen is een rekening-courantfaciliteit ingebouwd. Af en toe in het rood staan ​​is geen probleem. Elke maand honderden euro’s in het rood staan ​​kost je veel geld. Vermijd deze dure soorten leningen en neem beter een goedkopere lening om deze te dure leningen af ​​te betalen.€