Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021

Wat zijn de betalingsdata en voorwaarden van de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? Zorgtoeslag 2020, 2021 en zorgtoeslag 2022 zijn forse bedragen geworden, dus iedereen wil de uitbetalingsdata van de zorgtoeslag weten. Zie betaaldata 2021 en 2022, werkrooster en ook betaaldata Belastingdienst 2021 en 2022. Bekijk de datum en data waarop u uw zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgt. U kunt deze Belastingdienst-bijdragen en betalingstermijnen alvast opnemen in uw agenda. De eerste uitkering van de zorgtoeslag 2022 vindt plaats op 20 december 2021. Het maximale bedrag van de zorgtoeslag voor 2020, 2021 en 2022 gaat omhoog.

Uitbetaling zorgtoeslag 2020 en zorgtoeslag 2021 en 2022

Zorgtoeslag 2020, wijzigingen doorgeven

Zorg is duur, dus iedereen die het verdient heeft recht op een zorgtoeslag. Een belangrijk bedrag voor u, maar ook voor het land dat vele miljarden aan zorgtoeslag uitkeert via de belastingdienst. De regering probeert alles te schrappen, ook de zorgtoeslag. Als u inwoner bent van Nederland, de Nederlandse nationaliteit heeft en verzekerd bent, heeft u in veel gevallen recht op zorgtoeslag. Twee belangrijke voorwaarden zijn uw inkomensniveau en het vermogen dat u bezit. De details van de voorwaarden van de zorgtoeslag veranderen elk jaar.

Wanneer ontvang ik mijn zorgtoeslag 2020 wanneer betaal ik zorgtoeslag, rooster, betalingsdata

De zorgtoeslag is bedoeld ter compensatie van een deel van de zorgpremie die op uw zorgverzekering moet worden betaald. De zorgpremie wordt meestal automatisch afgeschreven, dus het is goed om te weten wanneer de zorgtoeslag door de Belastingdienst op uw rekening wordt bijgeschreven. De betalingstermijnen vindt u in onderstaande tabel. Het is goed om te weten dat de zorgtoeslag vooruitbetaald wordt:

Wat een gezondheidsvoordeel Datum en maand van uitkering zorgtoeslag in 2020
januari 2020 20 december 2019
februari 2020 22 januari 2020
maart 2020 20 februari 2020
april 2020 20 maart 2020
mei 2020 20 april 2020
juni 2020 20 mei 2020
juli 2020 22 juni 2020
augustus 2020 20 juli 2020
september 2020 20 augustus 2020
oktober 2020 20 september 2020
november 2020 22 oktober 2020
december 2020 20 november 2020
januari 2021 21 december 2020

De eerste betaling voor 2020 vond plaats in december 2019. De zorgtoeslag wordt immers vooraf betaald, niet achteraf. Als uw inkomen of vermogen in 2020 hoger is dan de toeslag, krijgt u geen zorgtoeslag meer.

Maximale kapitaalaftrek zorg in 2020

De vermogenstest wordt voor 2020 aangepast. Uw maximale vermogen kan zijn:

Dit geldt voor uw vermogen op 1 januari 2020. De bedragen voor 2021 zijn iets hoger.

Maximale onderhoudsaftrek in 2021

De vermogenstest van 2021 betekent dat uw maximale vermogen kan zijn:

Maximale zorgtoeslag in 2022

De vermogenstest van 2022 betekent dat uw maximale vermogen kan zijn:

Maximaal inkomen in 2021

Het maximaal toegestane inkomen is:

Maximaal inkomen in 2022

Het maximaal toegestane inkomen is:

Betaaldata Belastingdienst zorgtoeslag 2021:

21 december 2020, eerste betaling voor 2021, 20 december 2021 – eerste betalingsdatum voor 2022. Uitbetalingsdata zijn:

Wat een gezondheidsvoordeel Betaaldatum en maand zorgtoeslag 2021
januari 2021 21 december 2020
februari 2021 20 januari 2021
maart 2021 22 februari 2021
april 2021 22 maart 2021
mei 2021 20 april 2021
juni 2021 20 mei 2021
juli 2021 21 juni 2021
augustus 2021 20 juli 2021
september 2021 20 augustus 2021
oktober 2021 20 september 2021
november 2021 20 oktober 2021
december 2021 22 november 2021
januari 2022 20 december 2021

Maximale zorgtoeslag 2020-2022

De zorgpremies stijgen, deels gecompenseerd door hogere zorgtoeslagen. De maximale zorgtoeslag voor één persoon gaat in 2021 met 3 euro per maand omhoog naar 107 euro en voor een huishouden van meerdere personen met 7 euro per maand naar 207 euro. In 2022 is de verhoging voor één persoon van 4 euro naar maximaal 111 euro per maand. In 2022 krijgt een huishouden van meerdere personen maximaal 212 euro per maand.

Betaaldata Belastingdienst zorgtoeslag 2022:

De eerste betaling voor 2022 vindt plaats op 20 december 2021. De betalingsdata in 2022 zijn als volgt:

Eventuele voordelen voor de gezondheidszorg Datum en maand uitkering zorgtoeslag 2022
januari 2022 20 december 2021
februari 2022 20 januari 2022
maart 2022 21 februari 2022
april 2022 21 maart 2022
mei 2022 20 april 2022
juni 2022 20 mei 2022
juli 2022 20 juni 2022
augustus 2022 20 juli 2022
september 2022 22 augustus 2022
oktober 2022 20 september 2022
november 2022 20 oktober 2022
december 2022 21 november 2022
januari 2023 20 december 2022

Conclusie uitbetaling zorgtoeslag 2021 en zorgtoeslag 2022

De zorgtoeslag is voor veel mensen een belangrijke bijdrage aan de kosten van de zorg. Het is dus de moeite waard om te controleren of u ook in aanmerking komt, want zonder een aanvraag is er geen premie. Als u een partner heeft, geldt het gezamenlijke inkomen als toetsing. De te verwachten betaaldata zijn nu bekend, dus profiteer ervan. Nu vult u uw geschatte inkomen in en later ontvangt u een definitieve beschikking van de Belastingdienst op basis van uw definitieve inkomen.

Lees verder