Betaalbare leningen

Het geleende kapitaal moet altijd worden terugbetaald, maar rentebetaling is geen essentieel kenmerk van krediet. Er zijn ook leningen zonder rentebetaling. En dat is niet altijd het geval: hoe langer de looptijd, hoe duurder de lening. Veel belangrijker is hoe de bank uw kredietwaardigheid beoordeelt.

Soorten krediet

Krediet is er in alle soorten en maten. De meest voorkomende kredietvorm is onze betaalmogelijkheid op de lopende rekening (overdispositie).

We kennen als bijzondere kredietvormen:

In alle gevallen moet het geleende bedrag worden terugbetaald. Daar staat tegenover dat rente geen leningvoorwaarde is, aangezien er ook renteloze leningen zijn.

Wat zijn de typische kenmerken van leningen?

Juridisch gezien is een lening een geldleningovereenkomst waarbij zowel de kredietnemer als de kredietgever rechten en plichten hebben. Hoewel het niet verplicht is, verdient het de voorkeur om de lening te vergezellen van een kredietovereenkomst, wat het beste schriftelijk kan als bewijs. En natuurlijk maken zaken als de looptijd, het rentepercentage, de terugbetalingsvoorwaarden en het geleende bedrag zelf elke lening uniek.

Wat bepaalt de leenrente?

Veel factoren zijn van invloed op leningen. Maar de leningrente wordt grotendeels bepaald door het kredietniveau
Euribor tarief
, dat is de rente waartegen de centrale bank aan banken leent. Afhankelijk van de rente die banken moeten betalen voor geleend geld, wordt krediet ook duurder of goedkoper voor de consument. Omdat kredietverstrekkers een bepaald deel van het geleende bedrag als hun commissie gebruiken in hun berekening, wat ze rechtvaardigen door het als kredietrisico te beschouwen. Hoe groter het risico om het geld veilig te stellen, hoe groter de winstmarge van de geldschieter.

Looptijd en kredietwaardigheid (BKR)

Het principe dat hoe langer de leentermijn, hoe duurder, werkt niet altijd. In dit kader is ook de beoordeling door de bank van uw kredietwaardigheid van belang. Hoe lager de terugbetalingscapaciteit van de klant, hoe moeilijker het is om een ​​lening te krijgen. Meestal gaat de leningaanvraag vergezeld van een aanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiela.

Afhankelijk van het geleende bedrag zijn ook aanvullende zekerheden zoals een vastgoedonderzoek nodig. Daarna worden alle relevante voorwaarden van de lening vastgelegd: geleende bedrag, aflossingstermijn, rentepercentage, etc.

De hoogte van de maandelijkse rentebetalingen wordt gemeten aan de hand van de (aanvullende) zekerheden die de klant kan bieden bij het aangaan van een lening, maar ook aan het bedrag en de looptijd van de lening.

Schuldsaldoverzekering als middel om rente te verlagen

Krediet wordt duurder naarmate de looptijd langer wordt, omdat de schuldeiser voor langere tijd geld moet afstaan, maar ook het risico op insolventie van de klant (solvabiliteit) neemt toe. De kredietverstrekker compenseert deze risico’s dienovereenkomstig. De looptijd van een persoonlijke lening ligt meestal tussen de 12 en 120 maanden.

Om ervoor te zorgen dat de rentevereisten van de schuldeiser laag zijn, vooral in de buurlanden, wordt aanbevolen om:
schuld verzekering
sluiten. Deze dekking beschermt de kredietnemer, bijvoorbeeld in geval van langdurige werkloosheid, persoonlijke insolventie.€