Betaal uw hypotheekrente vooruit

In bepaalde gevallen is het fiscaal voordelig om de hypotheekrente vooruit te betalen. Dit jaar kunt u al beginnen met het betalen van het bedrag voor de eerste helft van volgend jaar.

In bepaalde gevallen is het fiscaal voordelig om de hypotheekrente vooruit te betalen. Dit jaar kunt u al beginnen met het betalen van het bedrag voor de eerste helft van volgend jaar.

U kunt de hypotheekrente op uw woning aftrekken van uw inkomen. Dit is het grootste eigen risico voor de meeste huiseigenaren. Maandelijks betaal je hypotheekrente aan de bank waar de hypotheek is afgesloten. Samen met de jaarlijkse belastingaangifte ontvangt u een deel van het teruggestorte bedrag. Door de hypotheekrente al in het komende jaar te betalen, verlengt u de belastingvermindering naar dit jaar. In sommige gevallen kan dit voordelig zijn.

Hoe werkt vervroegd aflossen van hypotheekrente?

Fiscaal gezien bestaat er de mogelijkheid om de te betalen hypotheekrente voor het volgende jaar vooruit te betalen. U moet bijvoorbeeld maandelijks hypotheekrente betalen van € 750. Hierdoor houdt u een eigen risico van € 9.000 per jaar over. U kunt ervoor kiezen de hypotheekrente die u volgend jaar moet betalen over te hevelen naar dit jaar. Dat kan alleen in de eerste zes maanden van volgend jaar. Op basis van ons voorbeeld hoeft u dit jaar geen 9.000 euro te betalen, maar 6 x 750 euro extra. Hierdoor heeft u dit jaar € 13.500 aan aftrekbare hypotheekrente.

Wat zijn de voordelen van het betalen van hypotheekrente?

Er zijn belastingvoordelen om dit jaar een grotere teruggave te ontvangen in vergelijking met volgend jaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als u dit jaar een hoger inkomen heeft dan volgend jaar. Dit kan zijn omdat u dit jaar bijvoorbeeld wachtgeld ontving dat u in één keer uitbetaalde. Ook als er volgend jaar een flinke inkomensdaling is, is het mogelijk om de hypotheekrente vooruit te betalen.

rekenvoorbeeld

U had dit jaar een ontslagvergoeding, waarmee u dit jaar in het bereik van 52 procent zit. Met uw normale jaarinkomen zit u in het bereik van 42 procent. Op basis van bovenstaande bedragen kunt u dit jaar een extra aftrekeenheid krijgen van € 750 x 6 = € 4.500 Dit jaar is de belastingvermindering: 52 procent van € 4.500 = € 2.340. Als u het niet vooruit heeft betaald, kunt u het volgend jaar aftrekken tegen een tarief van 42 procent: 42 procent x € 4.500 = € 1.890.

Vooruit betalen levert u een extra belastingvoordeel op van € 2.340 – € 1.890 =
450 euro.
De keerzijde is dat het dit jaar al mogelijk moet zijn om de hypotheekrente mis te lopen.

Meer dan zes maanden vooruit betalen

Fiscaal is het niet toegestaan ​​om meer dan zes maanden vooruit te betalen. Het gevolg is dat het vooruitbetaalde bedrag dit jaar niet kan worden afgetrokken, maar pas volgend jaar en een deel ervan een jaar later.

Accepteert de bank vooruitbetaling?

Het ontvangen van een betalingsuitstel van de bank voor enkele maanden wordt normaal gesproken niet geaccepteerd. In overleg is het mogelijk om hypotheekrente vooruit te betalen.€