Betaal uw Belgische hypotheek vervroegd af

Veel Belgen sluiten een hypotheek af om een ​​eigen huis of appartement te kopen of te bouwen. Wat als u een deel van uw hypothecaire lening vervroegd wilt aflossen of als u het hele bedrag in één keer wilt aflossen?

Wat is een hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening is een lening die wordt aangegaan voor de aankoop van een huis of bouwgrond. Omdat het meestal een hoog bedrag is, wil de financiële instelling waarvan u leent een garantie voor het geval u de maandelijkse betalingen niet doet. Bij een hypothecaire lening dient het huis dat u bouwt of koopt als bankgarantie. Dit betekent dat de bank het recht krijgt om uw woning openbaar te verkopen als u de lening niet goed betaalt.

vervroegde aflossing

Een hypothecair krediet wordt meestal afgesloten voor een lange termijn van 20, 25 of misschien wel 30 jaar. Gedurende al deze jaren moet maandelijks een deel van het vreemd vermogen worden afgelost, vermeerderd met rente. Dit is natuurlijk best een lastige opgave en het bindt je aan de bank waar je al die jaren hebt geleend. In deze periode kan uw persoonlijke situatie echter veranderen en daarmee ook uw financiële situatie ingrijpend. Zo kan het zijn dat u de woning al wilt of moet verkopen voordat de lening volledig is afbetaald, maar het kan ook zijn dat u een groot financieel ongeval krijgt.

Vervroegde aflossing van de hypothecaire lening is mogelijk bij alle financiële instellingen. De meeste leningen voorzien ook dat u altijd een deel van het kapitaal in één keer, en minimaal één keer per jaar, kunt terugbetalen. Wilt u meer dan 10% van het saldo terugbetalen, dan kan dat bij de meeste banken op elk moment!

Interessant?

Vervroegd aflossen of herfinancieren is echter niet altijd even interessant. Er wordt vanuit gegaan dat vervroegd aflossen alleen interessant is als de rente minimaal 1% afwijkt en je nog vele jaren te besteden hebt.

Kosten

Helaas zijn er ook kosten verbonden aan vervroegd aflossen. Deze vergoedingen zijn gegroepeerd onder de rubriek “herinvesteringsvergoeding”. Bij volledige aflossing is de herbeleggingsvergoeding doorgaans gelijk aan de rente die u over 3 maanden verschuldigd zou zijn over het resterende saldo. Bij een gedeeltelijke aflossing wordt de herbeleggingsvergoeding op dezelfde manier berekend, maar dit keer op basis van uw afgeloste kapitaal. Naast deze herbeleggingsvergoeding rekenen de meeste banken ook dossierkosten aan.

Voorbeeld van getallen

Dit klinkt allemaal nogal ingewikkeld, dus laten we een numeriek voorbeeld geven:

Jan heeft een hypothecaire lening met een openstaand saldo van 100.000 euro. de rente is € 4%

Als Jan het volledige saldo wil terugbetalen, moet hij de volgende herbeleggingsvergoeding betalen:

€ 100.000 x 4% = € 4.000 jaarlijkse rente.

Rente voor 3 maanden = € 1000 (4000/4)

De herbeleggingsvergoeding zal dus 1000 EUR bedragen, evenals alle administratieve kosten.

Als Jan besluit om slechts een deel van het kapitaal vooruit te betalen, bijvoorbeeld € 25.000,-, moet hij de volgende vergoeding betalen:

€ 25.000 x 4% = € 1.000 jaarlijkse rente

Rente voor 3 maanden = 250 euro (1000/4)

Hier zal de herinvesteringsprovisie 250 euro bedragen, evenals alle dossierkosten.€