Betaal de schuld af

Sommige mensen hebben zeer hoge schulden en zien door de bomen het bos niet meer. Daardoor zien ze geen oplossing meer en weten ze niet hoe ze zelf hun schulden moeten afbetalen. In dat geval kan men de hulp inroepen van een schuldbemiddelaar. Deze kunt u aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst in uw gemeente. Schuldbemiddeling is dan ook een dienst gericht op het onderhandelen over een manier om uw schulden te betalen.

Een betalingsplan opstellen

Bij schuldbemiddeling wordt samen met de schuldbemiddelaar een afbetalingsplan opgesteld. Deze schuldbemiddelaar onderhandelt vervolgens met de schuldeisers. Zo wordt er meer geregeld voor de betaling van schulden. Zo kan bijvoorbeeld een betaling in termijnen worden overeengekomen. Als de schuldeiser met de schuldbemiddelaar wil onderhandelen, belooft hij dat hij in de toekomst geen acties zal ondernemen om de schuld te innen. Sterker nog, in de meeste gevallen gaan schuldeisers akkoord met een afbetalingsplan, maar de schuldeiser kan ook weigeren. Indien meerdere schuldeisers weigeren mee te werken aan een afbetalingsplan, is er nog de mogelijkheid tot wettelijke schuldsanering.

Drie jaar

Als alle schuldeisers akkoord gaan met een afbetalingsplan, heeft u meestal drie jaar de tijd om de schuld geheel of gedeeltelijk af te betalen. Deze schulden worden dan uit uw inkomen betaald door de Gemeentelijke Kredietbank of Schuldbemiddelaar Sociale Dienst. In deze periode moet u het doen met een bedrag dat rond het niveau van de bijstand ligt. Daarnaast worden alle andere inkomsten ook gebruikt om openstaande schulden af ​​te lossen. Als er na de periode van drie jaar nog schulden overblijven, worden deze kwijtgescholden.

Reglement

Een persoon die in aanmerking wil komen voor schuldbemiddeling moet doorgaans aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld ouder zijn dan achttien jaar en wonen in de gemeente waar u bemiddeling heeft aangevraagd. Ook moet u een vast inkomen hebben om in aanmerking te komen voor schuldbemiddeling. Het kan zowel een salaris als een uitkering zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je volledig gemotiveerd bent om met je schulden om te gaan. Ook is het noodzakelijk dat de schuldbemiddelaar zoveel mogelijk heeft. Daarom moet u hen alle informatie geven over de omvang van uw schulden. Ook mag u tijdens de schuldbemiddeling geen nieuwe schulden maken.

Contract ondertekenen

Als u in aanmerking komt voor schuldbemiddeling, moet u vaak een contract ondertekenen. Al uw rechten en plichten worden uiteengezet in deze Overeenkomst. Heel vaak draagt ​​u bij de schuldbemiddeling uw inkomen over aan iemand die werkt bij de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst. Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd. U ontvangt wekelijks een leefloon van de schuldbemiddelaar. Van dit bedrag kun je de boodschappen en bepaalde kosten, zoals een telefoonabonnement, betalen. Deze verblijfsvergoeding is vaak een minimumbedrag.€