Bespreek geldzaken in een relatie

In een relatie worden rollen onderling gedeeld. De een doet bepaalde taken terwijl de ander zich met andere dingen bezighoudt. Het is misschien een goede verdeling, maar niet in geldzaken.

In relaties zijn rollen vaak onderling verdeeld. De een haalt vaak de kinderen van school, de ander zorgt voor het avondeten. De verdeling wordt om praktische redenen vaak niet meer gewijzigd. In een relatie kun je ervoor kiezen om inkomen, schulden en bezittingen te scheiden, of het kan allemaal op één grote stapel worden gegooid. Het voordeel van gescheiden wonen is dat beide partners goed op de hoogte zijn van inkomsten en uitgaven.

In relaties waar een van de twee het geld beheert, is de andere partner zich vaak nauwelijks bewust van de financiële huishouding. Om geldzorgen te voorkomen is het belangrijk dat beide partners goed op de hoogte zijn van geldzaken in het gezin.

gezelschapsdieren

De meeste samenwonenden behandelen gescheiden geldzaken. Dit is ook redelijk in een gemeenschap zonder samenlevingsovereenkomst. Als de relatie eindigt, behoudt elk het recht op zijn eigen eigendom. Een groot nadeel van samenwonen zonder contract is dat de partners geen erfgenaam van elkaar zijn. Bij het overlijden van een persoon kunnen de erfgenamen van de overledene aanspraak maken op de helft van het vermogen. Dit kan zeker een groot probleem zijn als je een eigen huis in gedeeld bezit hebt. Hierdoor kan de overblijvende genoodzaakt zijn de woning te verkopen om zijn deel aan de nabestaanden te kunnen geven.

Hoe ontstaan ​​schulden?

De meeste schulden ontstaan ​​doordat men zich onvoldoende bewust is van een zwakke financiële positie. Door het ontbreken van rapportages wordt er meer uitgegeven dan er binnenkomt. Het zorgt ook voor onnodige kosten. U kunt denken aan kosten die niet nodig zijn, zoals dubbele verzekeringen.

Verdeel de schulden na het einde van de relatie

Echtparen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Na de scheiding krijgt ieder de helft van de bezittingen en schulden. Bij samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst blijven de schulden bij degene die ze heeft aangegaan. In de praktijk zal het echter vaak blijken dat de partner die de schulden niet heeft gemaakt ook de schulden moet betalen. Dit zijn vaak gedeelde kosten. Als er bijvoorbeeld een lening is afgesloten voor de aanschaf van een auto en beide personen staan ​​in het contract, dan kunnen beide personen ook opgeroepen worden om de schulden af ​​te lossen. In de praktijk zal het niet uitmaken dat de hiervoor gekochte auto één van de twee partners in het pand is.

Het geheime spaarvarken

Het Nibuds heeft onderzocht hoe er in relaties met geld wordt omgegaan. Daaruit blijkt dat 29 procent van de vrouwen een geldgeheim heeft voor hun partner. 12 procent van de vrouwen heeft een geheim spaarvarken en 7 procent van de mannen. Maar liefst 57 procent van de stellen maakt regelmatig ruzie over geld. Dit verwijst meestal naar het bestedingsmodel. 11 procent van de paren bespreekt hun grootste uitgaven met elkaar, terwijl 4 procent niet over geldzaken praat.

Lees verder